Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2018

Výstavy v ambitu

 • 2. 12. 2017—2. 2. 2018, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince. Výstava kostelních jesliček z roku 1922
 • 2. 12. 2017—2. 2. 2018, Výstava dětských betlémů v Loretě. Jesličky vyrobené dětmi z Rumburku, Jiříkova a Rybniště se představují v ambitu
 • 2. 2.—22. 2. 2018, Zaostřeno na Jizerky. Putovní výstava fotografií ze stejnojmenné soutěže. Pořádá Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody
 • 1. 3.—31. 3. 2018, Výstava Svatá země – Izrael. Výstava velkoformátových fotografií Zdeňka a Evy Porubových
 • 17. 3.—20. 5. 2018, Pašijový betlém v kapli Panny Marie Lurdské. Zobrazení biblického vyprávění o utrpení Krista
 • 6. 4.—29. 5. 2018, Obnova křížových cest Šluknovska Historie křížové cesty v Rumburku. Výstava fotografií z obnovy křížové cesty na Anenském vrchu a vrchu Jáchym u Lobendavy, v Brtníkách, Jiřetíně pod Jedlovou, Království a Fukově. Pořádá ŘKF Rumburk
 • 30. 5.—29. 7. 2018, Historické hřbitovy. Putovní výstava skutečného stavu hřbitovů v České republice. Vernisáž se koná 29. 5. 2018 od 17.00 hod. Pořádá spolek Omnium
 • 1. 8.—31. 10. 2018, Památky osiřelé. Výstava fotografií sakrálních památek, které čekají na svou záchranu. Nebo konec. Pořádá spolek Omnium
 • 2. 11.—1. 12. 2018, Barokní synagogy v českých zemích. Výstavu o nejcennějších synagogách Čech a Moravy ze 17. a 18. století připravilo Židovské muzeum v Praze
 • 1. 12. 2018—2. 2. 2019, Betlém v klášterním kostele sv. Vavřince. Výstava kostelních jesliček z roku 1922
 • 1. 12. 2018—2. 2. 2019, Výstava betlémů vyrobených dětmi z mateřských a základních škol z Rumburku a okolí

Kulturní akce

Koncerty v kostele sv. Vavřince

 • úterý 15. 5. 2018, 17.00-18.00 hod., Koncert ZUŠ Rumburk. Vystoupení žáků varhanní, dechové a pěvecké třídy základní umělecké školy. Vstupné dobrovolné
 • sobota 15. 9. 2018, 16.30-17.30, Barokní ženy, koncert z děl skladatelek a básnířek 17. a 18. stol. souboru Musica Poetica z Brna. Vstupné dobrovolné
 • pátek 5. 10. 2018, 18.00-19.00 hod., Adam Michna z Otradovic: Loutna česká. Koncert ke cti sv. Františka. Účinkuje vokálně-instrumentální soubor Fragium 16 z Liberce. Vstupné dobrovolné
 • sobota 20. 10. 2018 11.00-11.45 hod., Koncert ke cti sv. Lukáše Účinkuje Hohwaldchor z Neustadtu. Vstupné dobrovolné
 • prosinec 2018, 17.00-18.00 hod., Předvánoční koncert žáků ZUŠ Rumburk. Vystoupení žáků varhanní, dechové a pěvecké třídy základní umělecké školy. Vstupné dobrovolné
 • neděle 23. 12. 2018, od 16.30, Adventní koncert dětských pěveckých sborů Šenováček a Tyršovské zvonky z Rumburku a Velkého Šenova. Umělecká vedoucí: Iveta Vondráčková. Vstupné dobrovolné
 • středa 26. 12. 2018, od 17.00, J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Koncertní provedení pastorální mše. Společné zpívání koled. Účinkuje Vilémovský chrámový sbor a Rumburský komorní orchestr za doprovodu hudebníků Šluknovského výběžku. Vstupné dobrovolné

Církevní akce

 • leden až listopad každé poslední úterý v měsíci 15.00—15.45 mše svatá v loretánské kapli
 • pátek 16. 2. až 23. 3. 2018, 16.30—17.00, Pobožnosti křížové cesty v ambitu v postním období. Od 17.00 hod. následuje mše sv. v loretánské kapli. Na Velký pátek 30. 3. 2018 se pobožnost křížové cesty koná od 15.30 hod.
 • neděle 4. 3. a 18. 3. 2018 od 15.00 hod. česko-německá pobožnost křížové cesty
 • pátek 30. 3. 2018, 15.00—16.00, Pobožnost Svatých schodů v kapli Svatých schodů
 • neděle 5. 8. 2018, 9.30—11.00, 333. Odpustková církevní slavnost Porciunkule 2018 v Loretě Rumburk. Mše sv. se koná v klášterním kostele sv. Vavřince, poté následují loretánské litanie v loretánské kapli
 • neděle 12. 8. 2018, 9.00—10.00, Pouť ke sv. Vavřinci v klášterním kostele sv. Vavřince
 • sobota 15. 9. 2018, 10.00—11.00, 311. slavnost výročí posvěcení loretánské kaple. Mše sv. se koná v kostele sv. Vavřince
 • sobota 15. 9. 2018, 17.00-17.45, Pobožnost Svatých schodů

V roce 2017 se v Loretě Rumburk poprvé v novodobé historii podařilo překonat patnáctitisícovou hranici návštěvnosti. Do barokní památky celkem přišlo 15 832 osob z Česka, Německa a dalších evropských i mimoevropských zemí.

Nová stálá výstava o historii Lorety v Rumburku se zpřístupnila 15. 9. 2018

Přednáška o historii a architektuře Lorety Rumburk v Děčíně (24. 1. 2018)

Loreta Rumburk je rovněž na facebooku

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2017

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2016

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2015

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2014