Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2018

Výstavy v ambitu

 • 2. 12. 2017—2. 2. 2018, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince. Výstava kostelních jesliček z roku 1922
 • 2. 12. 2017—2. 2. 2018, Výstava dětských betlémů v Loretě. Jesličky vyrobené dětmi z Rumburku, Jiříkova a Rybniště se představují v ambitu
 • 2. 2.—22. 2. 2018, Zaostřeno na Jizerky. Putovní výstava fotografií ze stejnojmenné soutěže. Pořádá Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody
 • březen 2018, Svatá země – Izrael 2017. Výstava velkoformátových fotografií Zdeňka Poruby
 • duben—květen 2018, Křížové cesty Šluknovska. Historie křížové cesty v Rumburku. Obnova křížových cest na Annabergu, v Brtníkách, na Jáchymu a v Království. Připravuje ŘKF Rumburk
 • 1. 6.—31. 7. 2018, Historické hřbitovy. Putovní výstava skutečného stavu hřbitovů v České republice. Pořádá spolek Omnium
 • 1. 8.—31. 10. 2018, Památky osiřelé. Výstava fotografií sakrálních památek, které čekají na svou záchranu. Nebo konec. Pořádá spolek Omnium
 • 1. 12. 2018—2. 2. 2019, Betlém v klášterním kostele sv. Vavřince. Výstava kostelních jesliček z roku 1922
 • 2. 12. 2018—2. 2. 2019, Výstava betlémů vyrobených dětmi z mateřských a základních škol z Rumburku a okolí

Kulturní akce

 • neděle 14. 1. 2018, 9.00-12.00 hod. Rumburská cesta – společná cesta za betlémy. Pěší vycházka za kostelními a soukromými betlémy Rumburku. Sraz v 9.00 hod. Rezervace na tel. +420 604 555 922
 • úterý 16. 1. 2018, 18.00—19.00, Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách za doprovodu rorátů a s vůní svařeného vína
 • sobota 20. 1. 2018, 9.00-15.00 hod., Exkurze za betlémy Šluknovska, sraz v 8.45 hod. v Loretě Rumburk. Exkurze je pouze pro přihlášené. Rezervace na tel. +420 604 555 922
 • středa 28. 3. 2018, 17.00—18.00, Komentovaná prohlídka obrazů křížové cesty a kaple Svatých schodů. Rezervace možná na tel. +420 604 555 922. Vstupné dobrovolné
 • pátek 18. 5. 2018, 20.00—23.00, Loretánská muzejní noc 2018 v Rumburku. 12. ročník akce. Hudební vystoupení dětských pěveckých sborů, výtvarné dílny, zdramatizované pověsti. Koná se v rámci Festivalu muzejních nocí 2018
 • pátek 25. 5. 2018, 17.00—20.00, Noc kostelů 2018 v Loretě Rumburk. Výstava, koncert, prohlídky, ztišení
 • úterý-sobota, 30. 6. až 1. 9. 2018, 15.00—16.00, Prohlídky Lorety Rumburk pro děti od 5 do 11 let. Hravé seznámení s loretánským příběhem
 • červenec a srpen 2018, Letní Večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách. Komentované prohlídky, zpěv duchovních písní, varhanní hudba
 • červenec 2018, Prohlídka technického zázemí Lorety Rumburk. Komentovaná prohlídka běžně nepřístupných prostor. Nutná rezervace na tel. +420 604 555 922
 • červenec a srpen 2018, Po stopách andělů. Hra se šiframi nejen pro rodiny s dětmi
 • sobota 15. 9. 2018, 10.00—17.00, Loretánské slavnosti 2018 v Rumburku. Jeden den v době baroka. Celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče. 311. výročí posvěcení loretánské kaple (1707-2018). Regionální zážitek Českosaského Švýcarska. Koná se v rámci Dnů evropského dědictví 2018
 • sobota 1. 12. 2018, 9.00—16.00, Zahájení adventu 2018 v Loretě Rumburk. Výstava betlémů, žehnání adventních věnců, ukázky obnovených prostor, tvoření ve výtvarných dílnách
 • prosinec 2018 a leden 2019, Zimní Večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách za doprovodu rorátů a s vůní svařeného vína

Koncerty v kostele sv. Vavřince

 • sobota 22. 12. 2018, 17.00, Adventní koncert dětských pěveckých sborů Šenováček a Tyršovské zvonky
 • středa 26. 12. 2018, 17.00, J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Koncertní provedení pastorální mše. Společné zpívání koled. Účinkuje Vilémovský chrámový sbor a Rumburský komorní orchestr za doprovodu hudebníků Šluknovského výběžku

Církevní akce

 • leden až listopad každé poslední úterý v měsíci 15.00—15.45 mše svatá v loretánské kapli
 • pátek 16. 2. až 23. 3. 2018, 16.45—17.30, Pobožnosti křížové cesty v postním období. Sraz účastníků v 16.30 v Loretě
 • pátek 30. 3. 2018, 15.00—16.00, Pobožnost Svatých schodů v kapli Svatých schodů
 • sobota 4. 8. 2018, 10.00—11.00, 333. Odpustková slavnost Porciunkule. Mše sv. se koná v loretánské kapli
 • neděle 12. 8. 2018, 9.00—10.00, Pouť ke sv. Vavřinci v klášterním kostele sv. Vavřince
 • sobota 15. 9. 2018, 10.00—11.00, 311. slavnost výročí posvěcení loretánské kaple. Mše sv. se koná v kostele sv. Vavřince
 • sobota 15. 9. 2018, 17.00-17.45, Pobožnost Svatých schodů

V roce 2017 se v Loretě Rumburk poprvé v novodobé historii podařilo překonat patnáctitisícovou hranici návštěvnosti. Do barokní památky celkem přišlo 15 832 osob z Česka, Německa a dalších evropských i mimoevropských zemí.

Loreta Rumburk je rovněž na facebooku

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2017

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2016

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2015

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2014