Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2017

Loreta Rumburk je celoročně přístupná od úterý do soboty, od 28. 5. do 3. 9. 2017 ji můžete navštívit rovněž v neděli. V roce 2017 uplyne 310 let od dostavby a posvěcení loretánské kaple (1707-2017). Oslavy tři sta deseti let Lorety vyvrcholí v sobotu 16. 9. 2017 během Loretánských slavností 2017 v Rumburku. Loretu spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. V roce 2016 ji navštívilo na 13 000 turistů a poutníků z Česka, Německa a dalších evropských zemí.

V Loretě Rumburk se v roce 2017 zachrání cyklus obrazů křížová cestaV roce 2017 se dokončí restaurování nástropní a nástěnné dekorativní výmalby ambitu. Celkem se zrealizují restaurátorské a stavební práce za 1 430 000 Kč.

Celý rok je možné absolvovat poučnou a zábavnou hru „Rumburská procházka staletími„. Hledačka s podtitulem „Putování v čase od gotiky po 20. století“ nabízí setkání s významnými stavebními památkami a historií Rumburku. Skříňka s pokladem je umístěna v Loretě Rumburk.

Rumburský řezbář Jiří Cobl st. vyřezal model loretánské kaple

Videoreport studia Vandej z Loretánské muzejní noci 2017 v Rumburku

Videoreport studia Vandej z videomappingu „Zvěstování“ od Pavla Mrkuse

Rozhlasový pořad o Loretě Rumburk v Radiu Proglas ze 14. 3. 2017 – odkaz na audioarchiv

Výstava „Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska“ v Loretě Rumburk

Výstavy v ambitu

 • 26. 11. 2016—2. 2. 2017, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince. Výstava kostelních jesliček z roku 1922
 • 26. 11. 2016—2. 2. 2017, Výstava dětských betlémů v LoretěJesličky vyrobené dětmi z Rumburku, Jiříkova a Rybniště se představují v ambitu
 • 1. 2.—31. 3. 2017, Výstava Život a dílo Vincenze Pilze (1816-1896). Výstava o sochaři a rodákovi z Varnsdorfu. Pořádá Městské divadlo Varnsdorf ve spolupráci s Hillersche Villa ze Žitavy. Vernisáž 1. 2. 2017 od 16.30 h.
 • 12. 4.—4. 6. 2017, Pašijový betlém v kapli Panny Marie Lurdské. Zobrazení biblického vyprávění o utrpení Krista
 • 4. 4.—31. 5. 2017, Výstava Má vlast cestami proměn 2016. Dvacet obnovených objektů z oblasti bývalých Sudet. Pořádá Asociace souznění Entente Florale, Omnium z.s., org. Heimatpflegerin der Sudetendeutschen a Česko-německý fond budoucnosti. Vernisáž v úterý 4. 4. 2017 od 17.00 h.
 • 12. 5.—30. 6. 2017, Baroko v Rumburku. Tematická výstava výtvarného oboru Základní umělecké školy Rumburk. Vernisáž v pátek 12. 5. 2017 od 17.00 h. Součástí vernisáže je tvoření ve výtvarné dílně pro veřejnost
 • 9. 6. —16. 9. 2017, Výstava F. Biener a J. L. Hildebrandt. Setkání barokních tvůrců ve fotografii Jiřího Stejskala. Loreta Rumburk – Jablonné v Podještědí – Spitzkunnersdorf – Hainewalde. Pořádá ŘKF Rumburk. Vernisáž 9. 6. 2017 od 18.00
 • 21. 9. — 31. 10. 2017, Fotografie Zdeňka Šedy. Výstava rumburského fotografa
 • 2. 11. —2. 12. 2017, Křížové cesty v Jizerských horách. Putovní výstavu pořádá Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. a Památník manželů Scheybalových z Jablonce nad Nisou
 • 2. 12. 2017—2. 2. 2018, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince
 • 2. 12. 2017—2. 2. 2018, Výstava betlémů dětí z mateřských a základních škol v ambitu

Kulturní akce

Koncerty v kostele sv. Vavřince

 • sobota 22. 4. 2017, 17.00, Poutní písně a hudební skladatelé Šluknovska. Účinkuje Rumburský komorní orchestr, Komorní soubor Šluknovska, žáci Základní umělecké školy a Vilémovský chrámový sbor. Řídil: Patrik Engler a MUDr. Markéta Englerová
 • sobota 17. 6. 2017, 20.00, Koncert chrámových árií J. Ch. Kridela. Nově otevřená hudební květinová zahrádka. Duchovní árie J. Ch. Kridela, účinkuje Komor orchestr hudebníků Šluknovska, řídí Zdeněk Kraus. Helena Krausová (soprán). Koná se na nádvoří Lorety, v případě nepříznivého počasí v kostele sv. Vavřince
 • sobota 5. 8. 2017, 16.00-16.40, koncert duchovní hudby „Mariánské hudební rozjímání“, zpěvačka Dagmar Čemusová (zpěv), klavírista Vilém Valkoun (klavír), Jan B. Novotný (kontrabas) a Václav Zelenka (hoboj). Koná se v loretánské kapli. Vstupné dobrovolné
 • sobota 21. 10. 2017, 17.00, Koncert ke cti sv. Lukáše. Účinkuje Rumburský komorní orchestr
 • úterý 5. 12. 2017, 17.00, Předvánoční koncert. Účinkuje varhanní, dechová a pěvecká třída Základní umělecké školy Rumburk
 • pátek 22. 12. 2017, 17.00, Adventní koncert sboru Šenováček a Tyršovské zvonky
 • úterý 26. 12. 2017, 17.00, J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Koncertní provedení pastorální mše. Společné zpívání koled. Účinkuje Vilémovský chrámový sbor a Rumburský komorní orchestr za doprovodu hudebníků Šluknovského výběžku

Církevní akce

 • leden až listopad každé poslední úterý v měsíci 15.00—15.45 mše svatá v loretánské kapli
 • pátek 3. 3. až 7. 4. 2017, 16.45—17.30, Pobožnosti křížové cesty v postním období. Sraz účastníků v 16.30 v Loretě
 • pátek 14. 4. 2017, 15.00—16.00, Pobožnost Svatých schodů
 • sobota 22. 4. 2017, 15.00—16.00, Mše sv. u příležitosti zahájení oslav 310. výročí Lorety Rumburk. Hlavní celebrant P. Jozef Kujan SDB, farář ŘKF Jiříkov a rektor baziliky minor ve Filipově. Mše sv. se koná v loretánské kapli 
 • sobota 27. 5. 2017, 17.00—18.00, Latinská bohoslužba v tradičním římském ritu (tzv. tridentská mše) s barokním hudebním doprovodem. Mše sv. se koná v klášterním kostele sv. Vavřince. Celebruje R.D. Josef Peňáz, farní vikář z Římskokatolické farnosti – děkanství Jablonec nad Nisou
 • sobota 5. 8. 2017, 10.00—11.00, 332. Odpustková slavnost Porciunkule v Rumburku, hlavní celebrant Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, generální vikář Biskupství litoměřického. Mše sv. se koná v loretánské kapli
 • neděle 13. 8. 2017, 9.00—10.00, Pouť ke sv. Vavřinci v klášterním kostele sv. Vavřince. Celebruje P. Jozef Kujan SDB
 • sobota 16. 9. 2017, 10.00—11.00, 310. slavnost výročí posvěcení loretánské kaple, hlavní celebrant ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální sekretář České biskupské konference. Mše sv. se koná v kostele sv. Vavřince
 • sobota 16. 9. 2017, 17.00-17.45, Pobožnost Svatých schodů

Loreta Rumburk je rovněž na facebooku

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2016

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2015 

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2014