Nabídka pro děti a školy

Návštěva Lorety Rumburk je vhodná pro rodiny s dětmi a školní kolektivy. Místo spjaté s příběhem o Svaté rodině je přátelské i pro současné rodiny. V ambitu Lorety mají děti k dispozici výtvarný koutek s loretánskými omalovánkami a velkoformátové dřevěné pexeso s motivem loretánské legendy. Při prohlídkách s rodiči nebo při školních exkurzích využijí malí návštěvníci hravé tiskoviny. Děti se při prohlídce přístupnou formou seznámí s loretánskou legendou, nejhodnotnějšími částmi rumburské barokní památky a obsahem a významem Vánoc a Velikonoc. V pracovních listech a sešitech je připravena řada úkolů. Předškoláci si vystřihnou postavičku anděla, vyzkouší jednoduché počítání, cestu bludištěm, rozeznávání velikostí a poznávání barev. Školáci si díky dvoujazyčnému pracovnímu sešitu např. rozšíří slovní zásobu, rozluští tajné písmo, dokreslí mapu a poznají květiny, namalované v křížové chodbě Lorety Prohlídka Lorety Rumburk pro školní kolektivy je možná po předchozí objednávce. Pro školáky z mateřských a základních škol jsou v Loretě Rumburk připraveny česko-německé tiskoviny:

Loretánské omalovánky (ke stažení)

Loreta Rumburk – Omalovánka – Kníže Anton Florian s rodinou


Loreta Rumburk – Omalovánka – Loretánská legenda


Loreta Rumburk – Omalovánka – Život Svaté rodiny

Hledačka „Rumburská procházka staletími“

Loreta Rumburk, vstupní budova, autor grafiky Oldřich Schmidt

Loreta Rumburk, vstupní budova, autor grafiky Oldřich Schmidt

Quest s podtitulem „Putování v čase od gotiky po 20. století“ nabízí setkání s významnými stavebními památkami a historií Rumburku. Hra, která navazuje na cestu za pokladem, je ozvláštněná tím, že hledání cesty a luštění tajenky je popsáno ve verších. Ti, kdo na trase vyhledají potřebné indicie a vyluští tajenku, čeká v Loretě Rumburk otevření skříňky s pokladem. Trasu je možné procházet celoročně. Dosažení pokladu je možné pouze v pracovní době Lorety Rumburk.

Vzniklá trasa o délce 1,6 km propojuje deset zastavení v centru Rumburku a prochází se individuálně. Její absolvování je bezplatné. Na hru je dobré si vyčlenit zhruba 60 min. Fyzicky a intelektuálně nenáročná hledačka je určena rodinám s dětmi a zvídavým dospělým. Vede po zpevněných cestách a je vhodná pro kočárky a vozíčkáře. K jejímu absolvování není nutné žádné speciální vybavení, s sebou si stačí vzít jen tužku. Začátek hledačky je u bývalého rumburského zámku v Jiříkovské ul. (dnes Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie).  Hledačka „Rumburská procházka staletími“ vznikla v roce 2014 a stará se o ni Loreta Rumburk. O hledačkách více na www.questing.cz

Účastníci hry mají k dispozici leták s tajenkou a schematickou mapou. Leták rumburské hledačky je v písemné podobě k dostání v Loretě Rumburk nebo ke stažení zde: Quest Rumburská procházka staletími