Křížová chodba

Křížová chodba (ambit) poskytoval útočiště poutníkům a chránil poutní kapli. Vypracováním architektonických návrhů ambitu rumburské Lorety byl pověřen architekt Johann Lucas Hildebrandt. Podle záměru z roku 1707 měl loretánskou kapli v Rumburku obklopit dvoupodlažní ambit s internátem pro chlapce. Vznikl unikátní projekt s oválným půdorysem, čtrnácti kaplemi v křížové chodbě, velkorysou vstupní budovou a protilehlou chórovou kaplí. Hildebrandt se inspiroval projekty svého učitele, římského architekta Carla Fontany. Mimořádně kvalitní stavební plány nebyly realizovány. Kníže Anton Florian z Liechtensteina je roku 1708 odmítl jako příliš pompézní a drahé.

K výstavbě ambitu v Rumburku došlo se zpožděním až v polovině 18. století z prostředků majitele panství Josefa Václava knížete z Liechtensteina. Výstavba ambitu o tvaru obdélníku proběhla v letech 1743-1755 podle plánů neznámého architekta. Později byly přistavěny nárožní kaple – kaple Pražského Jezulátka a sv. Jana Nepomuckého (1743-1755), kaple Pany Marie Lurdské (původně sv. Jana Nepomuckého, postavena po roce 1755), kaple Nejsvětější Trojice (1890) a kaple sv. Josefa (1929-1932). V ambitu stojí rovněž kaple Svatých schodů.

Křížová chodba kolem Lorety je sjednocena rozsáhlou malířskou výzdobou. Stávajících 32 nástropních maleb v ambitu pochází z let 1899-1902. Zobrazuje výjevy ze života Panny Marie a Ježíše Krista. Jako předloha posloužil „Mariin cyklus“ od akad. malíře Josefa Führicha z Vídně. Autorem výmalby ambitu v Rumburku je Josef Neumann a jeho syn, akad. malíř Josef Neumann ml. z Horního Jindřichova. Náročné restaurování figurální výzdoby ambitu proběhlo v letech 2001–2007. Dekorativní výmalba ambitu se restaurovala v letech 2012-2017.

Křížová cesta

V křížové chodbě se nachází obrazy křížové cesty. Rozměrově je největší interiérovou křížovou cestu Šluknovska. Autorem třinácti olejomaleb na plátně o rozměrech 230 x 118 cm byl malíř Josef Maschke z Rychnova u Jablonce nad Nisou. Obrazy namaloval mezi říjnem 1892 a počátkem května 1893. Křížová cesta byla požehnána 16. 5. 1893. Rumburské kapucíny přišlo pořízení křížové cesty na 1 210 zlatých. Částku uhradili z daru kněze z Jiříkova. Křížová cesta se včetně dubových rámů restaurovala v letech 2015-2017. Po restaurování byla požehnána 16. 9. 2017. Křížová cesta se v Loretě Rumburk prochází proti směru hodinových ručiček. Její XII. zastavení v poutní kapli Svatých schodů je sochařsky ztvárněné. V ambitu se v postním období konají vždy v pátek pravidelné pobožnosti křížové cesty.

Vstupní budova

Dvoupodlažní vstupní budova (frontispicium) Lorety Rumburk byla postavena v letech 1743 – 1753 podle plánů neznámého architekta jako internát, obytná budova pro chlapce – zpěváky. Barokní stavbu v polovině 18. století financoval majitel rumburského panství, diplomat a slavný vojevůdce Josef Václav kníže z Liechtensteina (1696-1772). V objektu je po rekonstrukci z let 2012-2013 umístěna Expozice církevního umění Šluknovska.