Obnova Lorety Rumburk

Roku 1964 byla loretánská kaple s ambitem, včetně bývalé klášterní budovy a kostela sv. Vavřince v Rumburku prohlášeny za kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny i čtyři oltáře v křížové chodbě. V roce 1995 zpřístupnila Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk Loretu Rumburk veřejnosti. O rok později zahájila celkovou obnovu areálu. Od roku 1999 dodnes probíhá za podpory Ministerstva kultury ČR a dalších dárců.

Dnešní Loreta je tmavá díra, která bere energii. Je utopená pod povrchem a obkroužená rušnými silnicemi, protivná spodní voda je příliš nízko, z mediteránního jasu nezbylo téměř nic, a přece duchovní pocit celého regionu závisí na jejím stavu. Pokud bychom chtěli něco udělat pro tento kraj, je nutné začít právě zde, vyslyšet tiché volání o pomoc.

(Václav Cílek: Dýchat s ptáky. Obyčejné texty o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst, Dokořán 2008, s. 60)

Průběh obnovy:

 • 1996-2006 Statické zabezpečení ambitu, rekonstrukce krovu a krytiny střechy loretánské kaple, ambitu a vstupní budovy, oprava podlah ambitu, vybudování vzduchových kanálů v ambitu, sanační omítky ambitu, obnova fasády vstupní budovy
 • 2001-2007 Restaurování cyklu 32 nástropních maleb s figurální výzdobou v ambitu
 • 2004-2007 Restaurování 4 vitráží v kaplích ambitu
 • 2006 a 2008 Rekonstrukce ohradních zdí na třídě 9. května a v ul. Komenského
 • 2007-2012 Restaurování výmalby, sochařské výzdoby a dřevěných konstrukcí kaple Svatých schodů
 • 2009 Obnova jižní fasády ambitu a fasády kaple Svatých schodů
 • 2010 Obnova fasády ambitu v Komenského ul., rekonstrukce vodovodní přípojky, vybudování elektroinstalace v ambitu
 • 2012-2013 Rekonstrukce interiéru, elektroinstalace a dřevěných konstrukcí vstupní budovy, vybudování Expozice církevního umění Šluknovska
 • 2012 Restaurování dekorativní malířské výzdoby ambitu, sekce B
 • 2013 Restaurování dekorativní malířské výzdoby ambitu, sekce D a dokončení sekce B
 • 2014 Restaurování malířské výzdoby kaple Nejsvětější Trojice a kaple sv. Josefa v ambitu. Dokončení restaurování dekorativní malířské výzdoby ambitu, sekce D. Obnova 3 obrazů křížové cesty v ambitu
 • 2015 Restaurování malířské výzdoby kaple Panny Marie Lurdské a kaple Pražského Jezulátka. Obnova fasády nádvoří ambitu
 • 2015 Obnova krovu nad jihovýchodním přístavkem kostela sv. Vavřince
 • 2016 Restaurování dekorativní malířské výzdoby ambitu, sekce E. Obnova 6 rámů křížové cesty v ambitu
 • 2017 Restaurování dekorativní malířské výzdoby ambitu, sekce C. Dokončení obnovy cyklu obrazů křížové cesty v ambitu
 • 2018 Restaurování sochařské výzdoby bočních prostor kaple Svatých schodů
 • 2019 Vybudování odvodňovacího kanálu kolem loretánské kaple, obnova krytiny přístavku klášterního kostela sv. Vavřince, restaurování sochařské výzdoby bočních prostor kaple Svatých schodů

Příspěvek na obnovu Lorety Rumburk

Příspěvek je možno zaslat na bankovní podúčet Římskokatolické farnosti – děkanství Rumburk: 35 – 0922834319 / 0800 Česká spořitelna, a.s., pobočka Rumburk. Dárci obdrží potvrzení o daru pro uplatnění odpočtu hodnoty daru ze základu daně podle zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmu. Pokud jste zaslali příspěvek, informujte nás prosím na tel. +420 604 555 922 nebo e-mailu: loreta.rumburk@seznam.cz.

Plány obnovy do budoucna

Loretánská kaple s ambitem: restaurování 4 oltářů v kaplích, vybudování vzduchových kanálů v loretánské kapli, restaurování malířské, reliéfní a sochařské výzdoby loretánské kaple, dokončení obnovy fasád ambitu, vybudování samostatného objektu občerstvení a toalet pro návštěvníky na postranním dvorku

Kostel sv. Vavřince: obnova krovu a krytiny, obnova fasády, odvodnění kostela, restaurování malířské a sochařské výzdoby interiéru, restaurování vitráží, obnova elektroinstalací, obnova krovu, krytiny a fasády spojovací chodby do ambitu

Donátoři: Ministerstvo kultury ČR (Program záchrany architektonického dědictví), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, Ústecký kraj (Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje), Biskupství litoměřické, Město Rumburk, Česko-německý fond budoucnosti, Deutsches Zentrum für Handwerk und Denkmalpflege a drobní dárci

Chci přispět!

Podílejte se na obnově rumburské Lorety!