Obnova Lorety Rumburk

Roku 1964 byla loretánská kaple s ambitem, včetně bývalé klášterní budovy a kostela sv. Vavřince v Rumburku prohlášeny za kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny i čtyři oltáře v křížové chodbě. V roce 1995 zpřístupnila Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk Loretu Rumburk veřejnosti. O rok později zahájila celkovou obnovu areálu. Od roku 1999 dodnes probíhá za podpory Ministerstva kultury ČR a dalších dárců.

Dnešní Loreta je tmavá díra, která bere energii. Je utopená pod povrchem a obkroužená rušnými silnicemi, protivná spodní voda je příliš nízko, z mediteránního jasu nezbylo téměř nic, a přece duchovní pocit celého regionu závisí na jejím stavu. Pokud bychom chtěli něco udělat pro tento kraj, je nutné začít právě zde, vyslyšet tiché volání o pomoc.

(Václav Cílek: Dýchat s ptáky. Obyčejné texty o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst, Dokořán 2008, s. 60)

Průběh obnovy:

 • 1996-2006 Statické zabezpečení ambitu, rekonstrukce krovu a krytiny střechy loretánské kaple, ambitu a vstupní budovy, oprava podlah ambitu, vybudování vzduchových kanálů v ambitu, sanační omítky ambitu, obnova fasády vstupní budovy
 • 2001-2007 Restaurování cyklu 32 nástropních maleb s figurální výzdobou v ambitu
 • 2004-2007 Restaurování 4 vitráží v kaplích ambitu
 • 2006 a 2008 Rekonstrukce ohradních zdí na třídě 9. května a v ul. Komenského
 • 2007-2012 Restaurování výmalby, sochařské výzdoby a dřevěných konstrukcí kaple Svatých schodů
 • 2009 Obnova jižní fasády ambitu a fasády kaple Svatých schodů
 • 2010 Obnova fasády ambitu v Komenského ul., rekonstrukce vodovodní přípojky, vybudování elektroinstalace v ambitu
 • 2012-2013 Rekonstrukce interiéru, elektroinstalace a dřevěných konstrukcí vstupní budovy, vybudování Expozice církevního umění Šluknovska
 • 2012 Restaurování dekorativní malířské výzdoby ambitu, sekce B
 • 2013 Restaurování dekorativní malířské výzdoby ambitu, sekce D a dokončení sekce B
 • 2014 Restaurování malířské výzdoby kaple Nejsvětější Trojice a kaple sv. Josefa v ambitu. Dokončení restaurování dekorativní malířské výzdoby ambitu, sekce D. Obnova 3 obrazů křížové cesty v ambitu
 • 2015 Restaurování malířské výzdoby kaple Panny Marie Lurdské a kaple Pražského Jezulátka. Obnova fasády nádvoří ambitu
 • 2015 Obnova krovu nad jihovýchodním přístavkem kostela sv. Vavřince
 • 2016 Restaurování dekorativní malířské výzdoby ambitu, sekce E. Obnova 6 rámů křížové cesty v ambitu
 • 2017 Restaurování dekorativní malířské výzdoby ambitu, sekce C. Dokončení obnovy cyklu obrazů křížové cesty v ambitu
 • 2018 Restaurování sochařské výzdoby bočních prostor kaple Svatých schodů
 • 2019 Obnova krytiny přístavku klášterního kostela sv. Vavřince, restaurování sochařské výzdoby kaple Svatých schodů a bočních prostor v ambitu
 • 2020 Plánuje se: Vybudování odvodňovacího kanálu kolem loretánské kaple, obnova fasády ambitu sekce C (směrem ke kostelu)

Příspěvek na obnovu Lorety Rumburk

Příspěvek je možno zaslat na bankovní podúčet Římskokatolické farnosti – děkanství Rumburk: 35 – 0922834319 / 0800 Česká spořitelna, a.s., pobočka Rumburk. Dárci obdrží potvrzení o daru pro uplatnění odpočtu hodnoty daru ze základu daně podle zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmu. Pokud jste zaslali příspěvek, informujte nás prosím na tel. +420 604 555 922 nebo e-mailu: loreta.rumburk@seznam.cz.

Plány obnovy do budoucna

Loretánská kaple s ambitem: restaurování 4 oltářů v kaplích, vybudování vzduchových kanálů v loretánské kapli, restaurování malířské, reliéfní a sochařské výzdoby loretánské kaple, dokončení obnovy fasád ambitu, vybudování samostatného objektu občerstvení a toalet pro návštěvníky na postranním dvorku

Kostel sv. Vavřince: obnova krovu a krytiny, obnova fasády, odvodnění kostela, restaurování malířské a sochařské výzdoby interiéru, restaurování vitráží, obnova elektroinstalací, obnova krovu, krytiny a fasády spojovací chodby do ambitu

Donátoři: Ministerstvo kultury ČR (Program záchrany architektonického dědictví), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, Ústecký kraj (Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje), Biskupství litoměřické, Město Rumburk, Česko-německý fond budoucnosti, Deutsches Zentrum für Handwerk und Denkmalpflege a drobní dárci

Chci přispět!

Podílejte se na obnově rumburské Lorety!