Loretánská muzejní noc 2018 v Rumburku

Program Loretánské muzejní noci 2018 v Rumburku nabídne v pátek 18. 5. 2018 od 20.00 do 23.00 hod. vystoupení dětských pěveckých sborů, scénický tanec souboru Animate, výstavu Obnova křížových cest Šluknovska, malování světlem a tvoření ve výtvarných dílnách. Akce se koná na nádvoří před loretánskou kaplí, v kryté křížové chodbě a v klášterním kostele sv. Vavřince. V ambitu je k vidění výstava o historii kapucínského kláštera a loretánském podzemí. Ve vstupní budově se nachází Expozice církevního umění Šluknovska. XXII. ročník Loretánské noci 2018 připravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a Město Rumburk. Vstupné je 25 Kč.

Festival muzejních nocí 2018 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury ČR. Další festivalové akce naleznete na http://www.muzejninoc.cz

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2018

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2017

Loreta Rumburk je rovněž na facebooku