Výstava Obnova křížových cest Šluknovska v Loretě Rumburk

Od 6. 4. do 29. 5. 2018 v ambitu Lorety Rumburk probíhá výstava „Obnova křížových cest Šluknovska“. Návštěvníci se prostřednictvím fotografií seznámí se záchranami křížových cest na Anenském vrchu a vrchu Jáchym u Lobendavy, na Křížovém vrchu v Brtníkách a Království a pietním připomenutím křížové cesty ve Fukově u zbořeného kostela sv. Václava. Situační plány a dobové snímky připomenou historii křížové cesty na Strážném vrchu v Rumburku z roku 1900, která na svou záchranu dosud čeká. Výstava je přístupná od úterý do soboty mezi 10.00 až 17.00 hod. Pořádá ji Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Doprovodný program: 20. 4. 2018 přednáška Mgr. Kláry Mágrové o křížových cestách Šluknovska na radnici v Neusalza-Spremberg, 12. 5. 2018 autobusová exkurze po vybraných křížových cestách Šluknovska, 25. 5. 2018 během Noci kostelů v Loretě Rumburk opožděná vernisáž výstavy, komentovaná prohlídka s autorkou výstavy Mgr. Klárou Mágrovou a přednáška Mgr. Josefa Rybánského o vzniku křížové cesty v Rumburku

Poznání křížových cesta Šluknovska se Loreta Rumburk věnuje dlouhodobě. V roce 2011 připravila česko-německou výstavu o historii čtrnácti křížových cest ve Šluknovském výběžku, kterou doplnila dvojjazyčná brožura. Výstava je součástí Expozice církevního umění Šluknovska ve vstupní budově Lorety. V letošním roce se výstavní panely aktualizují.

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2018

Loreta Rumburk je rovněž na facebooku