Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2019

Výstavy v ambitu

 • 1. 12. 2018—2. 2. 2019, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince 2018/2019. Výstava kostelních jesliček z roku 1922
 • 1. 12. 2018—2. 2. 2019, Výstava dětských betlémů v Loretě. Jesličky vyrobené dětmi ze Šluknovska
 • 8. 2.—30. 3. 2019, Výstava Camino na kolečkách v Loretě Rumburk. Na vozíku život nekončí. Putovní výstava fotografií z cesty Honzy Duška do Santiaga de Compostela. Vernisáž 7. 2. od 17.00
 • 3. 4. —18. 5. 2019, Karlovo údolí, dobové a aktuální fotografie z výletního místa na Šluknovsku. Připravil Marin Bilinski, Oldřich Podzimek a Město Šluknov. Opožděná vernisáž 17. 5. 2019 od 21.30
 • 13. 4.—8. 6. 2019, Pašijový betlém. Zobrazení biblického vyprávění o utrpení Krista v kapli Panny Marie Lurdské
 • 24. 5.—29. 6. 2019, Dolní Křečany a Horní Jindřichov ve fotografiích. Výstava dobových fotografií. Pořádá se při příležitosti 70. výročí připojení obcí k Rumburku. Připravila Ester Sadivová. Vernisáž 24. 5. 2019 od 18.30
 • 3. 7.—12. 9. 2019, Architektura ve službách první republiky v Ústeckém kraji. Připravil NPÚ v Ústí n/L
 • 14. 9.—31. 10. 2019, Noční Praha. Výstava fotografií ing. Miroslava Jeništy z Rumburku
 • 30. 11. 2019—2. 2. 2020, Betlém v klášterním kostele sv. Vavřince. Výstava kostelních jesliček z roku 1922
 • 30. 11. 2019—2. 2. 2020, Výstava betlémů vyrobených dětmi

Kulturní akce

 • úterý 15. 1. 2019, 18.00—19.00, Zimní Večerní prohlídka Lorety při svíčkách
 • sobota 26. 1. 2019, 9.00—12.00, Rumburská cesta 2019. Pěší vycházka za kostelními a soukromými betlémy
 • středa 17. 4. 2019, 17.00—18.00, Komentovaná prohlídka obrazů křížové cesty a kaple Svatých schodů
 • 9. 5. až 12. 5. 2019, Putování po stezce Via Sacra z Rumburku do Hejnic
 • pátek 17. 5. 2019, 20.00—23.00, Loretánská muzejní noc 2019 v Rumburku. 13. ročník akce. Hudební vystoupení dětských pěveckých sborů a výtvarné dílny. Koná se v rámci Festivalu muzejních nocí 2019
 • pátek 24. 5. 2019, 18.00—22.00, Noc kostelů 2019 v Loretě Rumburk. Výstava, koncert, prohlídky, ztišení
 • čtvrtek 6. 6. a 20. 6. 2019, 17.00—18.30, Rumburkem s průvodcem. Komentované vycházky bývalými obcemi Horní Jindřichov (6. 6.) a Dolní Křečany (20. 6.). Rezervace míst: +420 604 555 922. Vstupné dobrovolné
 • úterý—sobota 29. 6. až 31. 8. 2019, 15.00—16.00, Prohlídky Lorety Rumburk pro děti od 5 do 11 let. Hravé seznámení s loretánským příběhem
 • sobota 13. 7. 2019, 10.00—11.30, Prohlídka technického zázemí Lorety Rumburk. Komentovaná prohlídka běžně nepřístupných prostor. Nutná rezervace na tel. +420 604 555 922
 • úterý 9. 7., 16. 7., 23. 7. a 13. 8. a 20. 8. 2019, 20.00—21.30, Večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách. Komentované prohlídky, zpěv duchovních písní, varhanní hudba. Rezervace na tel. +420 604 555 922
 • sobota 14. 9. 2019, 10.00—17.30, Loretánské slavnosti 2019 v Rumburku. Celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče. Regionální zážitek Českosaského Švýcarska. Komentované prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví
 • neděle 22. 9. 2019, 10.00—17.00, Den otevřených dveří Via Sacra. Prohlídky s průvodcem. Premiéra divadelní inscenace inspirované historií Lorety Půlnoc v pohraničí.  Účinkuje umělecké seskupení FysioART
 • sobota 30. 11. 2019, 9.00—16.00, Zahájení adventu 2019 v Loretě Rumburk. Výstava betlémů, tvoření ve výtvarných dílnách
 • úterý 10. 12. a 17. 12. 2019, 18.00—19.00, Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách

Koncerty v kostele sv. Vavřince

 • úterý 21. 5. 2019, 17.00-18.00, Koncert žáků Základní umělecké školy Rumburk tradiční vystoupení žáků varhanní, dechové a pěvecké třídy
 • sobota 8. 6. 2019, 18.00-19.00, Schola puellarum, koncert duchovní hudby v loretánská kapli. Vystupuje dívčí pěvecké uskuteční z Varnsdorfu. Vede Alena Převorová
 • říjen 2019, Koncert ke cti sv. Františka
 • úterý 3. 12. 2019, 17.00-18.00, Předvánoční koncert žáků ZUŠ Rumburk
 • neděle 22. 12. 2019, 16.30, Adventní koncert dětských pěveckých sborů Šenováček a Tyršovské zvonky
 • čtvrtek 26. 12. 2019, 17.00, J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Koncertní provedení pastorální mše

Církevní akce

 • leden až listopad každé poslední úterý v měsíci 15.00—15.45 mše svatá v loretánské kapli
 • neděle 17. 3. 2019 (cca 15.00 hod.), Česko-německá pobožnost křížové cesty farnosti Rumburk s farnostmi v Neugersdorfu, Ebersbachu a Leutersdorfu
 • úterý 26. 3. 2019 (od 14.30 hod.), Pobožnost křížové cesty v ambitu, od 15.00 hod. následuje mše sv. v loretánské kapli
 • pátek 19. 4. 2019, 15.00—15.30, Pobožnost Svatých schodů v kapli Svatých schodů, od 15.30 hod. následuje pobožnost křížové cesty v ambitu
 • neděle 4. 8. 2019, 9.30—10.30, 333. Odpustková slavnost Porciunkule v kostele sv. Vavřince
 • neděle 11. 8. 2019, 9.30—10.30, Pouť ke sv. Vavřinci v kostele sv. Vavřince
 • sobota 14. 9. 2019, 10.00—11.00, 312. slavnost výročí posvěcení loretánské kaple. Mše sv. se koná v kostele sv. Vavřince

Loreta Rumburk je rovněž na facebooku

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2018

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2017

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2016

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2015

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2014