Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2019

Výstavy v ambitu

 • 1. 12. 2018—2. 2. 2019, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince 2018/2019. Výstava kostelních jesliček z roku 1922
 • 1. 12. 2018—2. 2. 2019, Výstava dětských betlémů v Loretě. Jesličky vyrobené dětmi ze Šluknovska
 • 8. 2.—30. 3. 2019, Výstava Camino na kolečkách v Loretě Rumburk. Na vozíku život nekončí. Putovní výstava fotografií z cesty Honzy Duška do Santiaga de Compostela. Vernisáž 7. 2. od 17.00
 • 3. 4. —18. 5. 2019, Karlovo údolí, dobové a aktuální fotografie z výletního místa na Šluknovsku. Připravil Marin Bilinski, Oldřich Podzimek a Město Šluknov. Opožděná vernisáž 17. 5. 2019 od 21.30
 • 13. 4.—8. 6. 2019, Pašijový betlém. Zobrazení biblického vyprávění o utrpení Krista v kapli Panny Marie Lurdské
 • 24. 5.—29. 6. 2019, Dolní Křečany a Horní Jindřichov ve fotografiích. Výstava dobových fotografií. Pořádá se při příležitosti 70. výročí připojení obcí k Rumburku. Připravila Ester Sadivová. Vernisáž 24. 5. 2019 od 18.30
 • 3. 7.—14. 9. 2019, Výstava Taje a krásy Šluknovska, výstava fotografií Iva Šafuse. Připravil www.vybezek.eu. Dernisáž výstavy v sobotu 14. 9. 2019 od 16.30
 • 18. 9.—31. 10. 2019, Noční Praha. Výstava fotografií ing. Miroslava Jeništy z Rumburku. Opožděná vernisáž v neděli 22. 9. 2019 od 15.00
 • 30. 11. 2019—2. 2. 2020, Betlém v klášterním kostele sv. Vavřince. Výstava kostelních jesliček z roku 1922
 • 30. 11. 2019—2. 2. 2020, Výstava betlémů vyrobených dětmi

Kulturní akce

Koncerty v kostele sv. Vavřince

 • úterý 21. 5. 2019, 17.00-18.00, Koncert žáků Základní umělecké školy Rumburk tradiční vystoupení žáků varhanní, dechové a pěvecké třídy
 • sobota 8. 6. 2019, 18.00-19.00, Schola puellarum, koncert duchovní hudby v loretánské kapli. Vystupuje dívčí pěvecké uskupení z Varnsdorfu. Vede Alena Převorová
 • úterý 3. 12. 2019, 17.00-18.00, Předvánoční koncert žáků ZUŠ Rumburk
 • neděle 22. 12. 2019, 16.30, Adventní koncert dětských pěveckých sborů Šenováček a Tyršovské zvonky
 • čtvrtek 26. 12. 2019, 17.00, J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Koncertní provedení pastorální mše

Církevní akce

 • leden až listopad každé poslední úterý v měsíci 15.00—15.45 mše svatá v loretánské kapli
 • neděle 17. 3. 2019 (cca 15.00 hod.), Česko-německá pobožnost křížové cesty farnosti Rumburk s farnostmi v Neugersdorfu, Ebersbachu a Leutersdorfu
 • úterý 26. 3. 2019 (od 14.30 hod.), Pobožnost křížové cesty v ambitu, od 15.00 hod. následuje mše sv. v loretánské kapli
 • pátek 19. 4. 2019, 15.00—15.30, Pobožnost Svatých schodů v kapli Svatých schodů, od 15.30 hod. následuje pobožnost křížové cesty v ambitu
 • neděle 4. 8. 2019, 9.30—11.15, Odpustková slavnost Porcinkule v Rumburku. Poprvé se v Rumburku pořádala před 334 lety roku 1685
 • neděle 11. 8. 2019, 9.30—10.30, Pouť ke sv. Vavřinci v kostele sv. Vavřince
 • sobota 14. 9. 2019, 10.00—11.00, 312. slavnost výročí posvěcení loretánské kaple. Mše sv. se koná v loretánské kapli

Vyřezávaná miniatura loretánské kaple v Rumburku má hotový interiér

V Loretě Rumburk se v roce 2019 restaurovala sochařská výzdoba kaple Sv. schodů

Loreta Rumburk je rovněž na facebooku

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2018

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2017

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2016

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2015

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2014