Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku 2018/2019

Od 1. 12. 2018 do 2. 2. 2019 probíhají prohlídky kostelního betléma v klášterním kostele sv. Vavřince v Rumburku. Betlém je přístupný během otevírací doby rumburské Lorety od úterý do soboty mezi 9.00 až 16.00 hod. Vstupné 60 Kč / 40 Kč / 25 Kč.

Klášterní betlém z roku 1922 se staví v kostele sv. Vavřince. Vyřezán byl v orientálním stylu. Na ploše 20 m² se představují figurky od nejlepších řezbářů Šluknovska. Jesličky patří svou rozlohou k největším v regionu. Klášterní jesličky se během svého vystavení třikrát promění. Scénu narození Páně a klanění pastýřů nahradí od 5. 1. 2019 scéna klanění Tří králů. Od 26. 1. 2019 se vystaví figurky představující útěk Panny Marie, Josefa a Ježíše do Egypta. O betlém pečuje sběratel Jaroslav Pšenička a řezbář Jaroslav Blažek z Rumburku, autor Tříkrálové madony a figurek Útěk do Egypta.

Ti, kdo se chtějí za klášterním betlémem vypravit opakovaně a vidět všechny jeho proměny, by si měli uschovat vstupenku z první návštěvy rumburské Lorety. Poté, co se prokážou vstupenkou a získají razítko, si v lednu při druhé a třetí návštěvě prohlédnou betlém zdarma.

Zpřístupnění betlému o Vánocích: středa 26. 12. 2018 14.00 až 17.00 hod., čtvrtek 27. 12. a pátek 28. 12. 2018 14.00 až 16.00 hod. Během vánočních svátků je vstupné dobrovolné. Ve stejnou dobu je možné o Vánocích navštívit i Loretu Rumburk.

Od 29. 12. 2018 do 1. 1. 2019 není betlém přístupný a v Loretě Rumburk se neposkytuje průvodcovská a informační služba.

Klášterní betlém bude k vidění i v sobotu 26. 1. 2019 během Rumburské cesty 2019 – pěšího putování za kostelními a soukromými betlémy. Místa na vycházce je možné si rezervovat na tel. +420 604 555 922. Vstupné dobrovolné.

Advent a Vánoce 2018 v Loretě Rumburk

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2018

Loreta Rumburk je rovněž na facebooku