Nabídka pro děti a školní exkurze

Návštěva Lorety Rumburk je vhodná pro rodiny s dětmi. V ambitu Lorety mají děti k dispozici výtvarný koutek s omalovánkami, pohádkovými knížkami a velkoformátovým dřevěným pexesem. Při prohlídkách využijí malí návštěvníci hledačku, „Loretánské omalovánky s příběhem / Malbuch über das Loreto mit Erzählungen“, pracovní sešit „Loreta pro děti / Loretokapelle für Kinder“.

V červenci a srpnu se na objednání pořádají Hravé prohlídky pro děti s průvodcem. Dospělí se v tu dobu mohou věnovat svojí prohlídce.

V Loretě Rumburk se pořádají prohlídky pro školní kolektivy uzpůsobené věku dětí a mládeže. Prohlídka je možná po předchozí objednávce na tel. +420 604 555 922. Tematické okruhy: MŠ a 1. stupeň ZŠ – Příběh loretánské kaple v Rumburku (hravé seznámení s loretánským příběhem), 2. stupeň ZŠ, nižší třídy víceletých gymnázií, SŠ: na výběr 1) Baroko všemi smysly – zážitkový program v Loretě a ambitu, 2) Příběh kapucínského kláštera u sv. Vavřince v Rumburku, 3) Po stopách andělů – hra se šiframi.

Loretánské omalovánky (ke stažení)

Loreta Rumburk – Omalovánka – Kníže Anton Florian s rodinou


Loreta Rumburk – Omalovánka – Loretánská legenda


Loreta Rumburk – Omalovánka – Život Svaté rodiny

Hledačka „Rumburská procházka staletími“

Loreta Rumburk, vstupní budova, autor grafiky Oldřich Schmidt

Loreta Rumburk, vstupní budova, autor grafiky Oldřich Schmidt

Quest s podtitulem „Putování v čase od gotiky po 20. století“ nabízí setkání s významnými stavebními památkami a historií Rumburku. Hra, která navazuje na cestu za pokladem, je ozvláštněná tím, že hledání cesty a luštění tajenky je popsáno ve verších. Ti, kdo na trase vyhledají potřebné indicie a vyluští tajenku, čeká v Loretě Rumburk otevření skříňky s pokladem. Trasu je možné procházet celoročně. Dosažení pokladu je možné pouze v pracovní době Lorety Rumburk.

Vzniklá trasa o délce 1,6 km propojuje deset zastavení v centru Rumburku a prochází se individuálně. Její absolvování je bezplatné. Na hru je dobré si vyčlenit zhruba 60 min. Fyzicky a intelektuálně nenáročná hledačka je určena rodinám s dětmi a zvídavým dospělým. Vede po zpevněných cestách a je vhodná pro kočárky a vozíčkáře. K jejímu absolvování není nutné žádné speciální vybavení, s sebou si stačí vzít jen tužku. Začátek hledačky je u bývalého rumburského zámku v Jiříkovské ul. (dnes Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie).  Hledačka „Rumburská procházka staletími“ vznikla v roce 2014 a stará se o ni Loreta Rumburk. O hledačkách více na www.questing.cz

Účastníci hry mají k dispozici leták s tajenkou a schematickou mapou. Leták rumburské hledačky je v písemné podobě k dostání v Loretě Rumburk nebo ke stažení zde: Quest Rumburská procházka staletími