Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku v roce 2013/2014

(Rumburk 9. 12. 2013) Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku se vrací k původní tradici. Díky daru rumburského řezbáře Jaroslava Blažka bude betlém bohatší o nové figurky. Rumburští betlemáři, kteří o betlém v posledních letech pečují, klášterní jesličky třikrát promění. Od 2. 1. 2014 nahradí stávající scénu narození Páně a klanění pastýřů scéna klanění Tří králů. Od 25. 1. 2014 se betlémové figurky promění potřetí. Vystaveno bude nově vyřezané sousoší, představující Útěk Panny Marie, Josefa a Ježíška do Egypta. Jedenadevadesát let starý betlém, vyřezaný těmi nejlepšími řezbáři Šluknovska, pochází z roku 1922. Staví se na ploše o rozloze 20 m². O jeho vznik se zasloužili řeholníci z rumburského kapucínského kláštera. Klášterní betlém je přístupný během otevírací doby Lorety Rumburk od 30. 11. 2013 do 2. 2. 2014, od úterý do soboty mezi 9.00 až 16.00 h. Jeho návštěva je součástí prohlídkového okruhu v Loretě Rumburk. Vstupné je 50 a 25 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma. O vánočních svátcích je možné betlém zhlédnout ve čtvrtek 26. 12. 2013 od 14.00 do 17.00 h., a dále v pátek a sobotu 27. 12. a 28. 12. 2013 mezi 14.00 až 16.00 h. Vstupné o Vánocích je dobrovolné. Betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku zpřístupňuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Stavbu betléma má na starost rumburský betlemář Jaroslav Pšenička a řezbář Jaroslav Blažek. Se  stavbou rozsáhlých jesliček se začíná už v listopadu. Klášterní betlém v Rumburku zaujímá plochu 20 m² a staví se v postranní kapli sv. Antonína Paduánského. K vidění je od prvního adventního víkendu do začátku února. Betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku obsahuje na sto figur. Najdeme mezi nimi, např. Svatou rodinu, tři mudrce, pastýře, ovce a palmy. Na vyřezání betlémových figurek a malovaného pozadí se v roce 1922 podíleli nejlepší betlemáři z regionu Šluknovska, který před rokem 1945 patřil k regionům se slavnou řezbářskou tradicí.

Betlémové figurky z rumburského klášterního betléma v roce 2011 opravil známý český betlemář Jiří Votruba z Roztok u Prahy. Roku 2013 vyřezal betlemář Jaroslav Blažek z Rumburku figurky znázorňující Útěk do Egypta. Betlém se od roku 2013 opětovně obměňuje – nejprve jsou vystaveny figurky klanících se pastýřů, na Tři krále (6. 1.) jsou vidět figurky klanících se tří mudrců a o Hromnicích (2. 2.) scéna Útěk do Egypta.

Zajímavostí klášterního betléma v Rumburku je staří a původ dřeva, které představuje skály v betlémské krajině. Dřevo pocházelo z pařezů z klášterní kapucínské zahrady, aby byla zdůrazněna sounáležitost betléma s klášterem. Kapucínský klášter byl spolu se zahradou založen roku 1683. Zrušen byl po zásahu státní moci v roce 1950. Dřevěné skály z betléma přežily odchod posledního rumburského kapucína pátera Mansueta i vlastní zánik rumburského kláštera. Ještě starší než vlastní klášterní betlém je malované pozadí, které znázorňuje krajinu v okolí Betléma. Roku 1897 ho po svém návratu z Palestiny namaloval malíř Josef Neumann st. z Horního Jindřichova.

Klášterní betlém v Rumburku bude k vidění i během lednové Vycházky za rumburskými betlémy, kterou v sobotu 25. 1. 2014 pořádá Spolek přátel Rumburku. Účastníci při vycházce navštíví pohyblivý betlém Jiřího Cobla v Rumburku – Dolních Křečanech, dále betlém v kostele sv. Vavřince, autorský betlém Jaroslava Blažka o rozloze téměř 4 m² a na závěr uvidí sbírku betlémů Jaroslava Pšeničky. Pochůzky za betlémy a vzájemné porovnání každoročních vylepšení jesliček bylo před rokem 1945 nedílnou součástí oslav vánočních svátků na Šluknovsku. Více informací k Vycházce za rumburskými betlémy se zveřejní na www.loretarumburk.cz.

Klára Mágrová

Kalendář událostí

Květen 2024
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« Dub   Čvn »