Vzhledem k opětovnému přechodu do 4. stupně v systému PES a příslušnému vládnímu nařízení se objekt Lorety opět od půlnoci ze 17. na 18. prosince 2020 návštěvníkům do odvolání uzavírá.

Loreta Rumburk je barokním klenotem severních Čech, spojeným se jménem vynikajícího architekta Johanna Lucase Hildebrandta a sochaře Franze Bienera. Celoročně přístupná kulturní památka nabízí rodinám s dětmi netradiční prohlídky, výstavy a koncerty. Do tři sta let starého mariánského poutního místa stále přichází poutníci. Za stavbou Lorety stálo splněné přání šlechtice Antona Floriana knížete z Liechtensteinu přenést z Itálie na sever Čech sacrum posvátného místa. Postupně restaurovaný areál zahrnuje loretánskou kapli, ambit a kostel sv. Vavřince. Slouží jako učebnice architektury pod širým nebem, v níž zanechalo stopy umění 17. a 18. století. Je tichým ostrovem klidu, v němž čas plyne podle vlastních pravidel. Do roku 1950 byla Loreta součástí kapucínského kláštera u sv. Vavřince, dnes je ve správě Římskokatolické farnosti – děkanství Rumburk. Máte na výběr, zda v Loretě Rumburk strávíte čas prohlídkou, zážitkem nebo ztišením.

Přitiskni hlavu na podlahu uprostřed rumburské Lorety a v šumění vlastní krve uslyšíš vzdálený zpěv.

(Václav Cílek: Dýchat s ptáky. Obyčejné texty o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst, s. 50)

Čas na prohlídku

Podle vlastních časových možností si individuálně s písemným průvodcem projdete loretánskou kapli, křížovou chodbu, poutní kapli Svatých schodů a klášterní kostel sv. Vavřince. V Expozici církevního umění Šluknovska zhlédnete stálé výstavy o historii kapucínského kláštera v Rumburku, historii loretánské kaple a loretánském podzemí. V ambitu uvidíte krátkodobé výstavy.

Čas na zážitek

V květnu prožijete tajuplnou atmosféru při Loretánské muzejní noci. V červenci a srpnu si Loretu projdete při večerních prohlídkách při svíčkách a za doprovodu varhan. V září prožijete divadelní a hudební Loretánské slavnosti. Kouzla zimních prohlídek si užijete v prosinci a lednu při svíčkách, s vůní svařeného vína a za zpěvu rorátů. Od prosince do února si vychutnáte krásu klášterního betléma. Odlovíte si kešku Po stopách andělů.

Čas na ztišení

Loreta Rumburk nabízí prostor ke ztišení a modlitbě. Každé poslední úterý v měsíci se v loretánské kapli slouží mše svatá. V postním období v ambitu probíhají pobožnosti křížové cesty. V srpnu se koná církevní odpustková slavnost Porciunkule a Svatovavřinecká pouť, v září slavnost výročí posvěcení loretánské kaple. Po celý rok je možné soukromě rozjímat v loretánské kapli a kapli Svatých schodů.

Přitiskni hlavu na podlahu uprostřed rumburské Lorety a v šumění vlastní krve uslyšíš vzdálený zpěv.

(Václav Cílek: Dýchat s ptáky. Obyčejné texty o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst, s. 50)

Via Sacra

Via Sacra – mapa

Od roku 2014 je Loreta Rumburk jedním ze zastavení mezinárodní poutní stezky Via Sacra. Ta propojuje pozoruhodné evropsky významné kostely, kláštery a další místa zbožnosti na Německo-Polsko-Českém Trojzemí – území Horní Lužice, Dolního Slezska a severních Čech.

Rumburská procházka staletími

Projděte si Rumburk spolu s poučnou a zábavnou hledačkou „Rumburská procházka staletími“. Hra nabízí setkání s významnými stavebními památkami a historií Rumburku. Hledačka má formu cesty za pokladem. Trasa o délce 1,6 km propojuje deset zastavení a prochází se celoročně a individuálně. Její absolvování je bezplatné. Leták s tajenkou a schematickou mapou je ke stažení zde. S sebou si stačí vzít pouze tužku. Dosažení pokladu je možné pouze v pracovní době Lorety Rumburk.

Akce, výstavy a další

Loreta stále uzavřena

Noc kostelů 2021 v Loretě Rumburk