Sztuka sakralna w Cyple szluknowskim. Rozsądne przeżycie

Ekspozycja czesko-niemiecka opowiada o życiu Świętej Rodziny i przyłącza się do duchowego przesłania kaplicy loretańskiej – Świętego Domu. Skarbiec przedstawia szaty mszalne i naczynia liturgiczne. Przypomniane są historie miejsc pielgrzymkowych i dróg krzyżowych w obszarze szluknowskim oraz los kościołów regionu zniszczonych po 1945. W 2013 roku sala wystawiennicza w maryjnym ośrodku pielgrzymkowym kaplicy Rumburka została udostępniona. Ekspozycję można zwiedzać w starannie zrekonstruowanym budynku wejściowym.

Historia kaplicy loretańskiej w Rumburku (1707–2007)

Stálá výstava Historie Lorety v Rumburku v letech 1707 až 2018, Foto Klára Mágrová

Podziemne pomieszczenia loretańskie w Rumburku

Stálá výstava Loretánské podzemí v Rumburku, Foto Jiří Stejskal

Konwent kapucynów w Rumburku (1683–1950)

Stálá výstava Kapucínský konvent v Rumburku v letech 1683 až 1950, Foto Klára Mágrová