Historia

Krużganek

Stanowił miejsce odpoczynku dla pielgrzymów i chronił Święty Domek. Zgodnie z pierwotnym planem architekta Johanna Lucasa Hildebrandta z Wiednia, krużganek miał posiadać dwa piętra i zamierzano go zbudować na unikatowym planie owalu z 14 kaplicami.

Kaplica pielgrzymkowa Świętych Schodów (Sancta Scala)

Kaplica została wybudowana w latach 1767–1770 dzięki zaangażowaniu przełożonego klasztoru kapucynów, ojca Bernardyna, ze wsparciem finansowym właściciela posiadłości ziemskiej Rumburk, Józefa Wacława księcia Liechtenstein.

Kaplica loretańska Maryi Panny (Święty Domek, Santa Casa)

 Płaskorzeźby i rzeźby zdobiące Loretę w Rumburku czynią ją jedną z najbardziej wartościowych loret w Republice Czeskiej. Wartościowa pod względem architektonicznym powłoka zewnętrzna kaplicy loretańskiej stanowi barokową kopię włoskiego oryginału renesansowego.

Kościół św. Wawrzyńca i klasztor kapucyński

 Impulsem do wybudowania klasztoru kapucyńskiego w Rumburku był testament właściciela majątku rumburskiego Franza Eusebiusa hrabiego z Pötting, z 1662 roku. W testamencie owym zobowiązał spadkobiercę pod groźbą utraty majątku do wybudowania klasztoru kapucyńskiego dla 12 zakonników „jako podziękowanie Bogu za dobrobyt“….

Obecność

Celkový pohled na loretánskou kapli s ambitem, kostel sv Vavřince a bývalý kapucínský klášter v Rumburku. Foto Jiří Stejskal

Rumburska Loreta z rzeźbą Czarnej Madonny Loretańskiej to ważne miejsce pielgrzymkowe w Czechach Północnych. Wybudowana została w XVIII w. jako część klasztoru kapucynów pod wezwaniem św. Wawrzyńca (1683-1685).