Krużganek

Stanowił miejsce odpoczynku dla pielgrzymów i chronił Święty Domek. Zgodnie z pierwotnym planem architekta Johanna Lucasa Hildebrandta z Wiednia, krużganek miał posiadać dwa piętra i zamierzano go zbudować na unikatowym planie owalu z 14 kaplicami. Budynek wstępny zaplanowano jako wspaniały pałac. Plany budowy nie zostały jednak zrealizowane. Książę Antoni Florian Liechtenstein (1656–1721) odrzucił je jako zbyt wystawne i kosztowne. Budowę krużganka rozpoczęto ze znacznym opóźnieniem, bo w połowie XVIII wieku, ze środków właściciela posiadłości ziemskiej, dyplomaty i wojskowego Józefa Wacława księcia Liechtenstein (1696–1772). Dzisiejszy budynek wstępny i krużganek wybudowano w latach 1743–1755 na podstawie planów nieznanego architekta.