Předvánoční koncert ZUŠ Rumburk 2015

V kostele sv. Vavřince v Rumburku se v úterý 1. prosince 2015 uskuteční tradiční Předvánoční koncert ZUŠ Rumburk. Účinkuje varhanní, dechová a pěvecká třída Základní umělecké školy Rumburk. Vstupné dobrovolné. Koncert pořádá ZUŠ Rumburk. Začíná se od 17.00 h. Více www.zus-rumburk.cz

 

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2015 je zde.

Loreta Rumburk je rovněž na facebooku