Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2015

Celoročně přístupná barokní sakrální památka v roce 2015 nabízí prohlídky s písemným průvodcem a pro skupiny prohlídky s průvodcem. Návštěvníci se v Loretě Rumburk mohou seznámit s nově restaurovanou malířskou výzdobou kaple Nejsvětější Trojice, kaple sv. Josefa a malířské dekorativní výzdoby části ambitu. Restaurátorské práce pokračují i v letošním roce – tentokrát se obnovy dočkají malby v kapli Pražského Jezulátka a kapli Panny Marie Lurdské a obnoví se fasáda křížové chodby na nádvoří. Od roku 2015 je Loreta Rumburk rovněž na facebooku

Mariánské poutní místo nabízí pravidelné mše sv., v postním období pobožnosti křížové cesty a pobožnost Svatých schodů.

Při prohlídkách Lorety Rumburk mají návštěvníci k dispozici písemného průvodce v sedmi jazykových mutacích. Ve vstupní budově Lorety je přístupná Expozice církevního umění Šluknovska. Vstupné zůstává v roce 2015 na stejné výši – 50 Kč dospělí a 25 Kč děti a senioři. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Rodinné vstupné pro 2 dospělé a dvě a více dětí je 125 Kč.

Celý rok je možné absolvovat poučnou a zábavnou hru „Rumburská procházka staletími„. Hledačka s podtitulem „Putování v čase od gotiky po 20. století“ nabízí setkání s významnými stavebními památkami a historií Rumburku. Skříňka s pokladem je umístěna v Loretě Rumburk.

Zkraje roku, v pondělí 2. 2. 2015 si Loretu Rumburk prohlédla Ivana Zemanová, manželka prezidenta ČR, při své návštěvě Ústeckého kraje.

Návštěvnost v Loretě Rumburk byla v roce 2015 opět rekordní. Barokní sakrální památku v Českém Švýcarsku navštívilo 14 800 turistů a poutníků, o 12 % více než v roce 2014. Čtyřicet procent návštěvníků přijelo ze Spolkové republiky Německo a řada z nich využila služeb Dráhy národního parku. Příchozí v Loretě Rumburk láká rozmanitá nabídka akcí, které pamatují na dospělé i dětské návštěvníky. Úspěšné byly zimní a letní večerní prohlídky při svíčkách. Pokračovaly hravé prohlídky pro děti a prohlídky technického zázemí kulturní památky. Vyhledávaná byla výstava komiksů „Pověsti poutních míst Šluknovska“.

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2017

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce2016

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2014

Přehled akcí v roce 2015

Výstavy v ambitu

29. 11. 2014 – 2. 2. 2015, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince. Výstava dětských betlémů 2014/2015 z mateřských a základních škol v ambitu

28. 2. – 26. 3. 2015, Zaostřeno na Jizerky 2014. Výstava nejlepších snímků ze 4. ročníku fotografické soutěže. Připravila Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, více http://jizerky.ecn.cz

2. 4. – 30. 5. 2015, Život kostelů Broumovska. Deset barokních kostelů na Broumovsku ve stovce barevných fotografiích Jana Záliše. Kostely z let 1709 – 1743 byly postaveny podle plánů barokního architekta a stavitele Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Připravilo Národní technické muzeum v Praze a občanské sdružení Omnium, více www.omniumos.cz

1. 4. – 23. 5. 2015, Pašijový betlém v Loretě Rumburk. Znázorňuje biblické vyprávění o utrpení Ježíše Krista. Pašijový betlém z roku 2015 se představuje v kapli Panny Marie Lurdské 

5. 6. – 30. 6. 2015, Moje město. Výstava výtvarných prací dětí z mateřských škol v Rumburku

7. 7. – 31. 10. 2015, Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska. Komiksové putování po sakrálních památkách Šluknovska. Pověsti poutních kaplí a křížových cest v obrazech. Pořádá ŘKF Rumburk. Vernisáž v úterý 7. 7. 2015 od 17.00 h.

3. 11. 2015 – 5. 1. 2016, Má vlast cestami proměn 2015. Národní putovní výstava přibližuje zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině České republiky. Připravila Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., více http://cestamipromen.cz/

28. 11. 2015–2. 2. 2016, úterý–sobota, 9.00–16.00 h., Loreta Rumburk, Dětské betlémy 2015/2016 v Loretě Rumburk. Výstava jesliček vyrobených dětmi z Rumburku a okolí. Vstupné 50 a 25 Kč

28. 11. 2015 – 2. 2. 2016, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince 2015/2016, výstava kostelních jesliček z roku 1922

Kulturní akce

úterý 6. 1. a 20. 1. 2015, 18.00-19.00 h., Zimní večerní prohlídky při svíčkách 2014/2015 a s vůní svařeného vína. Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních písní. Prohlídka klášterního betléma a hra na varhany

sobota 24. 1. 2015, od 9.00 h., Vycházka za rumburskými betlémy 2015

úterý 24. března 2015, 15.00 – 17.00 h. Seznámení s obnovou Lorety Rumburk. Prezentace restaurátorských a stavebních prací v letech 1996 – 2014. Vstup volný

středa 1. 4. 2015, 17.00-18.00 h., Komentovaná prohlídka křížové cesty a kaple Svatých schodů, představení pašijového betléma

pátek 15. 5. 2015, 20.00-23.00 h., Loretánská noc 2015 v  Rumburku, hudební vystoupení, výtvarné dílny pro děti. Pořádá se v rámci Festivalu muzejních nocí 2015

pátek 29. 5. 2015, 17.00-20.00 h., Noc kostelů 2015 v Loretě Rumburk, prohlídka, hra na varhany, ztišení a meditace

čtvrtek 3. 9. a 10. 9. 2015 od 17.00 h., Rumburkem s průvodcem. Komentované vycházky za architektonickými zajímavostmi města. Sraz před Loretou Rumburk v 16.45 h. Délka trvání 90 min. Minimální počet účastníků: 5 osob. Cena 100 a 60 Kč. Rezervace na e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz, GSM +420 604 555 922

sobota 27. 6. a 4. 7. 2015, 10.00-11.30 h., Prohlídky technického zázemí Lorety Rumburk. Komentované prohlídky běžně nepřístupných prostor od střechy vstupní budovy po kryptu klášterního kostela sv. Vavřince. Délka trvání 90 min. Cena 90 a 45 Kč. Rezervace na e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz, GSM +420 604 555 922

úterý 14. 7., 28. 7., 18. 8., 25. 8. 2015, 20.00 – 21.30 h., Letní večerní prohlídky Lorety při svíčkách 2015, komentované prohlídky, zpěv duchovních písní, varhanní hudba. Rezervace na e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz, GSM +420 604 555 922. Vstupné 100 a 50 Kč

27. 6. – 29. 8. 2015, Prohlídka Lorety Rumburk pro děti. Hravé seznámení s loretánským příběhem. Pro děti od 5 do 11 let. Od úterý do soboty od 15.00 h. Vstupné 50 Kč

sobota 12. 9. 2015, 10.00-17.00 h., Loretánské slavnosti 2015 v Rumburku, celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče, výročí posvěcení loretánské kaple. Regionální zážitek Českosakého Švýcarska se pořádá v rámci Dnů evropského dědictví za podpory Města Rumburk a Sparkasse Oberlausitz – Niederschlesien

sobota 28. 11. 2015, 9.00-16.00 h., Zahájení adventu 2015 v Loretě Rumburk prezentace betléma v kostele sv. Vavřince, výstava dětských betlémů, žehnání adventních věnců, ukázky nově restaurovaných prostor

úterý 15. 12. a 22. 12. 2015, 19. 1. a 26. 1. 2016 od 18.00 do 19.00 h., Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk 2015-2016 při svíčkách a s vůní svařeného vína. Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních písní a hry na varhany. V prosinci doplněná o rorátní zpěvy a v lednu o prohlídku klášterního betléma. Délka trvání 60 min.

Církevní akce

každé poslední úterý v měsíci od 15.00 h. mše svatá v loretánské kapli – 27. ledna, 24. února, 31. března, 28. dubna, 26. května, 30. června, 28. července, 25. srpna, 29. září, 27. října a 24. listopadu 2015

pátek 27. 2. až 27. 3. 2015, 17.00-17.45 h., Pobožnosti křížové cesty v ambitu

pátek 3. 4. 2015, 15.00-16.00 h., Pobožnost svatých schodů

sobota 1. 8. 2015, 10.00-17.00 h., Odpustková církevní slavnost Porciunkule 2015

neděle 9. 8. 2015, 9.30 h., Pouť ke sv. Vavřinci v kostele sv. Vavřince

sobota 12. 9. 2015, Slavnost výročí posvěcení loretánské kaple, pobožnost Svatých schodů

Koncerty v kostele sv. Vavřince

úterý 16. 6. 2015, 17.00 h. Závěrečný koncert ZUŠ Rumburk. Pořádá ZUŠ Rumburk

sobota 1. 8. 2015, 15.00-16.00 h., Koncert vlastní tvorby René Habicha (Loretánská kaple Panny Marie), pořádá se v rámci slavnosti Porciunkule

sobota 12. září 2015, 16.30 h., Koncert sboru Šenováček a Tyršovské zvonky v kostele sv. Vavřince

sobota 3. října. 2015, 17.00 h., Koncert ke cti sv. Frantiska v ambitu Lorety, vystupuje hudební kvarteto Ámos pod vedením Patrika Englera. Hudebně-divadelní ztvárnění pověstí poutních místa Šluknovska

sobota 17. října. 2015, 17.00 h., Koncert ke cti sv. Lukáše v kostele sv. Vavřince. Zazní skladby světových autorů A. Dvořáka, B. Smetany, E. Griega, F. Schuberta a dalších. Vystupuje Rumburský komorní orchestr pod vedením Patrika Englera

neděle 13. 12. 2015, 16.30 h., Adventní koncert Šenováčku a Tyršovských zvonků 2015. Tradiční koncert dětských pěveckých sborů z Velkého Šenova a Rumburku

sobota 26. 12. 2015, 17.00 h., J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Koncertní provedení pastorální mše. Účinkuje Vilémovský chrámový sbor za doprovodu hudebníků Šluknovského výběžku. Zpěv: Pěvecký sbor z Mikulášovic, Vilémovský chrámový sbor, pěvci ze saských měst Neustadt a Sebnitz. Hudební doprovod: Rumburský komorní orchestr a hudebníci Šluknovska. Diriguje Patrik Engler. Na varhany hraje Gertrud Šormová. Vstupné dobrovolné

Kalendář událostí

Prosinec 2023
PoÚtStČtSoNe
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Lis   Led »