Seznam literatury

Loretánská kaple s ambitem

 • Bukovský, Jan: Loretánské kaple v Čechách a na Moravě. Libri, Praha 2000
 • Černý, Zbyněk: Eliáš Dollhopf. Barokní malíř západních Čech. Vydali Vladimír Prokop a Lukáš Smola ve spolupráci s Muzeem Cheb, Sokolov 2013
 • Francová, Eva: Svaté schody v Rumburku a jejich restaurování v letech 2007–2011. IN: Monumentorum Custos 2011. Časopis pro památky severozápadních Čech. NPÚ, Ústí nad Labem 2012
 • Holouš, Petr: Sochařské kopie pláště Santa Casy z Loreta v českých zemích. Bakalářská diplomová práce, Univerzita Palackého, Olomouc 2012
 • Horyna, Mojmír – Lancinger, Luboš: Projektant a stavební vývoj lorety v Rumburku. IN: Umění, roč. 25, 1977, s. 161 – 168
 • Jahn, Peter Heinrich: Johann Lucas von Hildebrandt. Sakralarchitektur für Kaiserhaus und Adel. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2011
 • Juřík, Pavel: Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů. Libri, Praha 2009
 • Líbal, Dobroslav a kol.: Rumburk – loreta. Stavebně-historický průzkum. SÚPRPMO, Praha 1973
 • Steinová, Natalie: Rumburská Loreta čili marnost nad marnost a nic než …? Nadace Loreta, Rumburk 2000
 • Mandažiev, Petr: J. L. Hildebrandt a barokní architektura Šluknovska. Město Rumburk, Rumburk 2012
 • Ritschel, Hartmuth: Franz Biener, ein Bildhauer des 18. Jahrhunderts. Sein Leben und Werk. Diss. Maschr., Karl-Marx-Universität, Leipzig 1990
 • Santarelli, Giuseppe: Loreto. Geschiche und Kunst. Aniballi Grafische s.r.l., Ancona 1998
 • Zpravodaj STOP. Časopis Společnosti pro technologie ochrany památek. Téma Rumburská Loreta. Svazek 5, č. 2 (2003)

Kapucínský klášter a kostel sv. Vavřince

 • Bajger, M. F.: Česká františkánská knižní kultura. Knihovny minoritů, františkánů a kapucínů v průběhu staletí. Rigorózní práce, Ostravská univerzita, Ostrava 2008
 • Cerman, Ivo: Systém stran na dvoře Leopolda I. (Politická organizace habsburských dvorů ve dni a v Madridu ve světle osobní korespondence císařského vyslance Franze Eusebia z Pöttingu). Diplomová práce, Univerzita Karlova, Praha 2000
 • Líbal, Dobroslav a kol.: Rumburk – kapucínský klášter. Stavebně- historický průzkum. SÚPRPMO, Praha 1972
 • Heinz, Igor: Z hudební minulosti Šluknovska. Kruh přátel muzea Varnsdorf, Varnsdorf 2012
 • Kašparová, Jaroslava. Po stopách knižní sbírky Františka Eusebia hraběte z Pöttingu a Persingu. Příspěvek na konferenci, Olomouc 2013
 • Mágrová, Klára: Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950). IN: Mandava 2008. Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku. Kruh přátel muzea Varnsdorf, Varnsdorf 2008
 • Mágrová, Klára: Kapucínský klášter a loretánská kaple v Rumburku. Město Rumburk, Rumburk 2011
 • Nejezchlebová, Táňa – Gláserová Lebedová, Zdenka – Kuprová, Renata: Rumburk – klášterní kostel sv. Vavřince. NPÚ, Ústí nad Labem 2011
 • Sadivová, Ester: Betlemářství na Rumbursku. Krippenkunst im Rumburger Land. Město Rumburk, Rumburk 2012
 • Vlček, Pavel – Sommer, Petr –  Foltýn, Dušan a kol.: Encyklopedie českých klášterů. Libri, Praha 1997
 • Zlatohlávek, Martin: Anton Kern 1709-1747. Národní galerie, Praha 2009