V Loretě Rumburk se restauruje sochařská výzdoba z ambitu

Čtyři římští vojáci strážící Vězení Krista v ambitu Lorety Rumburk jsou od června zpět z restaurátorské dílny. Během restaurování se jim vrátila autentická podoba z 18. století. Záchranu sochařské výzdoby bočních liturgických prostor kaple Svatých schodů v ambitu Lorety Rumburk ve výši 630 000 Kč zajistilo rumburské děkanství v roce 2018 a 2019 za přispění Česko-německého fondu budoucnosti, Města Rumburk a německých dárců. Projekt kromě restaurování soch zahrnul i ošetření soch z původního souboru, které se náhodně našly v červenci 2019. Nově restaurované sochy se veřejnosti představily 14. 9. 2019 během Loretánských slavností 2019 v Rumburku.

O probíhajícím restaurování sochařské výzdoby kaple Svatých schodů se zájemci dozvěděli více během Komentované prohlídky ambitu, křížové cesty a kaple Svatých schodů v Rumburku ve středu 17. 4. 2019. Sochy se více přiblížily i během letních prázdninových Večerních prohlídek při svíčkách.

Záchranné práce dokončil restaurátorský tým Jitky Musilové do září 2019. Sochy se umístily na původní místo – do kaple Svatých schodů, před Boží hrob a výjev Vězení Krista. Stanou se součástí prohlídkového okruhu celoročně přístupné Lorety. Sochy budou k vidění rovněž během pobožnosti Svatých schodů a v postním období během pobožností křížové cesty.

Sochařská výzdoba kaple Svatých schodů a bočních prostor byla podle archivních zpráv pořízena mezi lety 1767 až 1771. „Při průzkumu barevných vrstev jsme zjistili, že sochy některých římských vojáků prošly během 248 let jen jednou přemalbou. Sochám z ambitu rumburské Lorety se během restaurování vrátila původní výrazná barevnost z 18. století. Dnešní oči uvyklé na jemné pastelové tóny si budou muset znovu zvyknout na použitou sytou modrou, zelenou či červenou. Během restaurování se dále potvrdilo, že sochy z ambitu pochází se stejné sochařské dílny jako sochy z kaple Svatých schodů,“ uvedla vedoucí restaurátorského týmu Jitka Musilová. Nejvíce práce měl ak. malíř restaurátor Petr Šafus se sochou Římana s hnědou suknicí. Socha byla mj. značně napadená dřevokazným hmyzem. Během restaurování se našly zbytky původní barevnosti, což umožnilo rekonstrukci výchozích barev.

V letošním roce se kromě záchrany soch římských vojáků restaurovaly tři polopostavy ze Svatých schodů. Zobrazují velekněze a  obchodníky vysmívající se Kristovi. Díky nečekanému nálezu z července 2019 se tři chybějící sochy podařilo nalézt v depozitáři Lorety. Jsou ve velmi dobrém stavu. Dosud se podle archivních zpráv mělo zato, že sochy nenávratně zmizely kolem roku 1900. Mezi lety 1900 až 1902 byly totiž některé značně poškozené sochy prodány do starožitnictví a z výtěžku prodeje se hradila obnova jiné kaple v ambitu Lorety. Původně se plánovalo, že se pořídí kopie soch. Unikátní nález vše změnil. Restaurátorským zásahem projdou přímo původní sochy.

Plán na pořízení kopie dosud chybějící sochy se odkládá na příští rok. „Novou sochy vyřeže řezbář z Rumburku. Jako vzor mu poslouží nově nalezené dobové snímky z počátku 20. století uložené ve sbírkách Národního památkového ústavu. Díky tomu se opět scelí rozsáhlá sochařská galerie,“ řekl rumburský děkan P. Jozef Kujan SDB.

Kaple Svatých schodů připomíná příběh Ježíšova odsouzení a ukřižování. V Rumburku byl prostor od počátku divadelně inscenován jako řada výjevů odehrávajících se o Velkém pátku. Kapli doplňuje bohatý sochařský soubor a rozsáhlá malířská výzdoba. Autora sochařské galerie z kaple Svatých schodů neznáme. Sochy Piláta, obchodníků z Jeruzaléma a římských vojáků dnes obdivujeme jako doklad dobové zbožnosti z 18. století, nebylo tomu tak ale vždy. Sochy měly být odstraněny jako pobuřující nedlouho po svém vzniku, už za reforem císaře Josefa II. V Rumburku však zůstaly nainstalované až do roku 1900. Kapucíni ze zdejšího kláštera, kteří spravovali Loretu, tehdy podlehli tlaku protestantů přicházejících ze Saska. Navštěvovali Loretu o Vánocích a nad sochami se pohoršovali. Část soch se proto umístila do rumburského muzea. Alespoň některé z nich se osadily zpět do Lorety roku 1930. Zbylé se nainstalovaly po roce 1945.

Obdobné sochařské výjevy jako v Rumburku se nacházely, např. v kapli Svatých schodů v Praze na Karlově či v kapli Svatých schodů v Krupce. Zde se takto rozsáhlé sochařské soubory do dnešních dnů nedochovaly.

Ohlas v tisku: České noviny 27. 7. 2019, Děčínský deník 27. 7. 2019, LandesECHO, Zeitschrift der Deutschen in der Tschechischen Republik – Überraschungsfund in Rumburg, 25. 9. 2019

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2019

Loreta Rumburk je rovněž na facebooku

Kalendář událostí

Září 2023
PoÚtStČtSoNe
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
« Srp   Říj »