Prohlídka technického zázemí Lorety Rumburk

V Loretě Rumburk se v červenci uskuteční mimořádná prohlídka technického zázemí barokní sakrální památky. Výjimečnou příležitost seznámit se s nepřístupnými prostory v Loretě Rumburk nabízí komentovaná prohlídka v sobotu 16. 7. 2016 mezi 10.00 až 11.30 h. Zájemci při ní nahlédnou, např. do podzemních prostor barokní sakrální památky. Sestoupí do krypty a vystoupají pod střechu Svaté chýše a podívají se ke krovu kostela sv. Vavřince. Počet účastníků prohlídky technického zázemí je z kapacitních důvodů omezen na 30 osob. Rezervace: tel. čísle +420 604 555 922 a e-mailu loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 100 a 60 Kč.

Foto z akce je ZDE a ZDE

Léto 2016 v Loretě Rumburk

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2016

Loreta Rumburk je rovněž na facebooku