Předvánoční koncert žáků ZUŠ Rumburk

Předvánoční koncert žáků varhanní, pěvecké a dechové třídy ZUŠ Rumburk se uskuteční v úterý 29. 11. 2016 od 17.00 h. v kostele sv. Vavřince v Rumburku. Vstupné dobrovolné. Zazní díla J. S. Bacha, B. M. Černohorského, F. X. Brixiho, J. Zajíčka, J. Readinga ad.

Přehled akcí  v Loretě Rumburk o adventu a Vánocích 2016

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2016

Loreta Rumburk je rovněž na facebooku