Stálé výstavy

Expozice církevního umění Šluknovska

Prohlídka malého muzea sakrálního umění nabízí, od července do srpna, zážitek pro všechny smysly. Návštěvníci zde uslyší barokní skladby, seznámí se s vůní kadidla, prohlédnou si ruční výšivky ornátů a dotknou se funkčního hodinového stroje.
Česko-německá expozice o rozloze 170 m2 se nachází v dvoupodlažní vstupní budově Lorety. Výstavní prostor v přízemí se věnuje historii rumburské Lorety a zmapování jejích podzemních prostor. První patro patří příběhům 6 poutních míst a 14 křížových cest Šluknovska. Připomenuty jsou osudy tří kostelů na Šluknovsku, zbořených po roce 1945. Klenotnice představuje bohoslužebná roucha a nádoby. Tematicky pojatý hlavní výstavní prostor přibližuje život Svaté rodiny a symbolicky navazuje na duchovní poselství loretánské kaple – Svaté chýše. Obrazy a sochy Marie, Ježíše a Josefa z období gotiky a baroka doprovází úryvky z Bible. Ve výstavním prostoru zní barokní skladby zkomponované přímo na Šluknovsku. K citlivé rekonstrukci vstupní budovy rumburské Lorety došlo v letech 2012–2013. Za tuto obnovu byla Loreta Rumburk v roce 2014 nominována na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

Expozice se dělí do tematických celků:

Zážitek pro všechny smysly:

  • Gotické a barokní obrazy a sochy Panny Marie, sv. Josefa a Ježíše
  • Pestrobarevné výšivky ornátů
  • Vůně kadidla
  • Tikot hodinového stroje
  • Barokní skladby regionálních skladatelů

Křížové cesty Šluknovska a kaple Svatých schodů z Rumburku se v roce 2014 objevily v prvním díle čtyřdílného cyklu Křížové cesty. Pořad pro Českou televizi natočila režisérka Světlana Lazarová. Archiv pořadu Křížové cesty – Odsouzen.

Křížové cesty Šluknovska se 20. 10. 2013 představily rovněž v pořadu České televize Toulavá kamera. Příspěvek režíroval Martin Krsek. Archiv pořadu Toulavá kamera.

Stálá výstava „Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950)“, ambit Lorety Rumburk

Stálá výstava Kapucínský konvent v Rumburku v letech 1683 až 1950, Foto Klára Mágrová

Stálá výstava Kapucínský konvent v Rumburku v letech 1683 až 1950, Foto Klára Mágrová

Kapucínský klášter u sv. Vavřince v Rumburku v plánech, fotografiích a dobových dokumentech. Výstavu připravila Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk v roce 2008.

Stálá výstava „Historie Lorety v Rumburku (1707-2018)“, vstupní budova Lorety Rumburk

Stálá výstava Historie Lorety v Rumburku v letech 1707 až 2018, Foto Klára Mágrová

Stálá výstava Historie Lorety v Rumburku v letech 1707 až 2018, Foto Klára Mágrová

Tři sta let loretánského areálu v dobových zobrazeních. Česko-německou výstavu s interaktivními prvky od Kamila Bělohlávka připravila Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk v roce 2018.

Stálá výstava „Loretánské podzemí v Rumburku“, vstupní budova Lorety Rumburk

Stálá výstava Loretánské podzemí v Rumburku, Foto Jiří Stejskal

Stálá výstava Loretánské podzemí v Rumburku, Foto Jiří Stejskal

Krypty a odvodňovací chodby a další podzemní prostory v plánech a fotografiích. Výstavu připravila Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk v roce 2008.