Stálé výstavy

Expozice církevního umění Šluknovska

Prohlídka malého muzea sakrálního umění nabízí zážitek pro všechny smysly. Návštěvníci zde uslyší barokní skladby, seznámí se s vůní kadidla, prohlédnou si ruční výšivky ornátů a dotknou se funkčního hodinového stroje.
Česko-německá expozice o rozloze 170 m2 se nachází v dvoupodlažní vstupní budově Lorety. Výstavní prostor v přízemí se věnuje historii rumburské Lorety a zmapování jejích podzemních prostor. První patro patří příběhům 6 poutních míst a 14 křížových cest Šluknovska. Připomenuty jsou osudy tří kostelů na Šluknovsku, zbořených po roce 1945. Klenotnice představuje bohoslužebná roucha a nádoby. Tematicky pojatý hlavní výstavní prostor přibližuje život Svaté rodiny a symbolicky navazuje na duchovní poselství loretánské kaple – Svaté chýše. Obrazy a sochy Marie, Ježíše a Josefa z období gotiky a baroka doprovází úryvky z Bible. Ve výstavním prostoru zní barokní skladby zkomponované přímo na Šluknovsku. K citlivé rekonstrukci vstupní budovy rumburské Lorety došlo v letech 2012 – 2013.

Expozice se dělí do tematických celků:

Zážitek pro všechny smysly:

  • Gotické a barokní obrazy a sochy Panny Marie, sv. Josefa a Ježíše
  • Pestrobarevné výšivky ornátů
  • Vůně kadidla
  • Tikot hodinového stroje
  • Barokní skladby regionálních skladatelů

Křížové cesty Šluknovska a kaple Svatých schodů z Rumburku se v roce 2014 objevily v prvním díle čtyřdílného cyklu Křížové cesty. Pořad pro Českou televizi natočila režisérka Světlana Lazarová. Archiv pořadu Křížové cesty – Odsouzen.

Křížové cesty Šluknovska se 20. 10. 2013 představily rovněž v pořadu České televize Toulavá kamera. Příspěvek režíroval Martin Krsek. Archiv pořadu Toulavá kamera.

Stálá výstava „Architektonické návrhy Johanna Lucase von Hildebrandta“, Předsálí kulturního domu ve Starých Křečanech

Pohled na osamoceně stojící loretánskou kapli v Rumburku před zahájením stavby ambitu. Stav v letech 1742 - 1743. Neznámý autor, nedatováno. Sbírky Národního archivu Praha, Řádový archiv kapucínů

Pohled na osamoceně stojící loretánskou kapli v Rumburku před zahájením stavby ambitu. Stav v letech 1742 – 1743. Neznámý autor, nedatováno. Sbírky Národního archivu Praha, Řádový archiv kapucínů

Česko-německá výstava o neznámé podobě barokní architektury Šluknovska prezentuje čtyři sakrální památky z regionu, spojené s osobou architekta Johanna Lucase Hildebrandta (kostel sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech, kostel sv. Jiří v Jiříkově, vstupní budova Lorety v Rumburku a loretánská kaple v Rumburku. Obrazový materiál a archivní podklady pochází z Österreichisches  Staatsarchiv ve Vídni a architektonické návrhy z Albertiny ve Vídni. Výstavu připravila Římskokatolická farnost Jiříkov v roce 2009.

Stálá výstava „Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950)“, ambit Lorety Rumburk

Celkový pohled na kapucínský klášter a kostel sv. Vavřince v Rumburku mezi lety 1785 - 1800. Neznámý autor, nedatováno

Celkový pohled na kapucínský klášter a kostel sv. Vavřince v Rumburku mezi lety 1785 – 1800. Neznámý autor, nedatováno

Kapucínský klášter u sv. Vavřince v Rumburku v plánech, fotografiích a dobových dokumentech. Výstavu připravila Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk v roce 2008.

Stálá výstava „Historie Lorety v Rumburku (1707-2018)“, vstupní budova Lorety Rumburk

Ambit a vstupní budova Lorety Rumburk na dobové rytině. Neznámý autor, nedatováno

Ambit a vstupní budova Lorety Rumburk na dobové rytině. Neznámý autor, nedatováno

Tři sta let loretánského areálu v dobových zobrazeních. Výstavu s interaktivními prvky od Kamila Bělohlávka připravila Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk v roce 2018.

Stálá výstava „Loretánské podzemí v Rumburku“, vstupní budova Lorety Rumburk

Krypta pod loretánskou kaplí v Rumburku, foto Přemysl Brzák

Krypty a odvodňovací chodby a další podzemní prostory v plánech a fotografiích. Výstavu připravila Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk v roce 2008.