V Loretě Rumburk se restauruje sochařská výzdoba z ambitu

Dva římští vojáci strážící Vězení Krista v ambitu Lorety Rumburk jsou zpět z restaurátorské dílny. Během restaurování se jim vrátila autentická podoba z 18. století. Záchranu sochařské výzdoby bočních liturgických prostor kaple Svatých schodů v ambitu Lorety Rumburk ve výši 550 000 Kč zajistilo rumburské děkanství v roce 2018 a 2019 za přispění Česko-německého fondu budoucnosti, Města Rumburk a německých dárců. Projekt kromě restaurování soch zahrnuje i vyřezání kopií soch, které se nedochovaly. O probíhajícím restaurování sochařské výzdoby kaple Svatých schodů se zájemci dozví více během Komentované prohlídky ambitu, křížové cesty a kaple Svatých schodů v Rumburku ve středu 17. 4. 2019 od 17.00 hod.

Záchranné práce dokončí restaurátorský tým Jitky Musilové během letních měsíců. Sochy se umístí na původní místo – do kaple Svatých schodů, Božího hrobu a před výjev Vězení Krista. Stanou se součástí prohlídkového okruhu celoročně přístupné Lorety. Sochy budou k vidění rovněž během pobožnost Svatých schodů a v postním období během pobožností křížové cesty.

Sochařská výzdoba kaple Svatých schodů a bočních prostor byla podle archivních zpráv pořízena mezi lety 1767 až 1771. „Při průzkumu barevných vrstev jsme zjistili, že sochy římských vojáků prošly během 248 let jen jednou přemalbou. Sochám z ambitu rumburské Lorety se během restaurování vrátila původní výrazná barevnost z 18. století. Dnešní oči uvyklé na jemné pastelové tóny si budou muset znovu zvyknout na použitou sytou modrou, zelenou či červenou. Během restaurování se dále potvrdilo, že sochy z ambitu pochází se stejné sochařské dílny jako sochy z kaple Svatých schodů,“ uvedla restaurátorka Jitka Musilová. Restaurování bude nadále pokračovat. V těchto týdnech se restaurují zbylé dvě sochy Římanů stojící u Božího hrobu.

V letošním roce kromě záchrany soch římských vojáků vzniknou kopie čtyř polopostav ze Svatých schodů. Zobrazují velekněze, vysmívající se obchodníky a římské vojáky. Jak vyplývá z archivních zpráv, původní sochy nenávratně zmizely před sto let. Mezi lety 1900 až 1902 byly jako značně poškozené prodány do starožitnictví a z výtěžku prodeje se hradila obnova jiné kaple v ambitu Lorety. „Nové sochy vyřeže řezbář z Rumburku. Jako vzor mu poslouží podle nově nalezené dobové snímky z počátku 20. století uložené ve sbírkách Národního památkového ústavu. Díky tomu se opět scelí rozsáhlá sochařská galerie,“ řekl rumburský děkan P. Jozef Kujan SDB.

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2019

Loreta Rumburk je rovněž na facebooku