Prohlídka technického zázemí Lorety Rumburk 2019

Mimořádná prohlídka běžně nepřístupných prostor barokní památky Loreta Rumburk se pořádá jen jednou do roka. Letos se uskuteční v sobotu 13. 7. 2019. Zájemci nahlédnou do krypty klášterního kostela sv. Vavřince, odvodňovací chodby z 18. století a vystoupají pod střechu loretánské kaple. Počet míst ve skupině je omezen. Nutná rezervace na tel. +420 604 555 92. Sraz je v 9.45 hod. Začíná se od 10.00 hod. Délka 90 min. Vstup je na vlastní nebezpečí. S sebou baterku a helmu (stačí cyklistická).

Pozn. V případě naplnění kapacity prohlídky se přidá další termín od 11.45 hod. Informace se zveřejní zde.

Podzemní prostory pod Loretou a bývalým kapucínským klášterem u kostela sv. Vavřince se budovaly od 17. století do let 2. světové války. Využívaly se pro různé účely – nejčastěji jako odvodňovací chodby, krypty sloužily k pohřbívání. Součástí podzemních prostor byly i protiletecké kryty z let 2. světové války. Podzemní prostory pod Loretou Rumburk jsou podrobně zmapovány. Veřejnosti nejsou běžně přístupné. Návštěvníci Lorety Rumburk mají k dispozici výstavu „Loretánské podzemí v Rumburku“ a stejnojmennou brožuru, která prostřednictvím fotografií a plánů dokumentuje 189 m podzemních prostor, dvě krypty a řadu sklepů pod areálem loretánské kaple a bývalého kapucínského kláštera.

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2019

Loreta Rumburk je rovněž na facebooku