Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2020

Rumburská Loreta má za sebou další úspěšný rok a do toho nového připravuje opět řadu akcí.

V roce 2019 navštívilo areál barokní památky necelých 13 tisíc návštěvníků, z toho více než jedna čtvrtina zájemců byla ze zahraničí. Zdánlivý pokles počtu je způsoben změnou metodiky, oproti minulým letům se přestali započítávat ti, kdo do Lorety zavítali jen pro informace (takových příchozích bylo každý rok necelé 2 tisíce).

A nač se mohou návštěvníci těšit v roce 2020?

Výstavy v ambitu

 • 30. 11. 2019 – 1. 2. 2020, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince 2019/2020 – výstava kostelních jesliček z roku 1922
 • 30. 11. 2019 – 1. 2. 2020, Výstava dětských betlémů v Loretě – jesličky vyrobené dětmi ze Šluknovska
 • 7. 4. 2020 – 10. 5. 2020, Pašijový betlém – zobrazení biblického vyprávění o utrpení Krista v kapli Panny Marie Lurdské
 • 14. 1. 2020 – 29. 2. 2020, Výstava obrazů ONDOK & ONDOk: Rumburk aneb cesta na sever – prodejní výstava obrazů na podporu Salesiánského střediska mládeže v Rumburku
 • 28. 11. 2020 – 30. 1. 2021, Betlém v klášterním kostele sv. Vavřince  – výstava kostelních jesliček z roku 1922
 • 28. 11. 2020 – 30. 1. 2021, Výstava betlémů vyrobených dětmi – jesličky vyrobené dětmi ze Šluknovska

Kulturní akce

 • úterý 21. 1. 2020, 18.00—19.00, Zimní Večerní prohlídka Lorety při svíčkách – komentovaná prohlídka, svařené víno, varhany, svíčky. Rezervace na tel. +420 604 555 922
 • pátek 5. 6. 2020, 17.00—20.00, Noc kostelů 2020 v Loretě – hudba, prohlídky, ztišení
 • sobota 11. 7. 2020, 11.00—12.00, Prohlídka technického zázemí Lorety – místa, kam se návštěvníci běžně nedostanou (komentovaná prohlídka). Nutná rezervace na tel. +420 604 555 922
 • úterý 21. 8. a 28. 8. 2020, 19.00—20.00, Večerní prohlídky Lorety Rumburk 2019 při svíčkách – komentované prohlídky, zpěv duchovních písní, varhanní hudba. Rezervace na tel. +420 604 555 922
 • sobota 28. 11. 2020, 9.00—16.00, Zahájení adventu 2019 v Loretě Rumburk – zahájení výstavy betlémů
 • pátek 11. 12. a 18.12. 2020, 18.00—19.00, Zimní Večerní prohlídka Lorety při svíčkách – komentovaná prohlídka, svařené víno, varhany, svíčky. Rezervace na tel. +420 604 555 922

Církevní akce

 • leden až listopad každé poslední úterý v měsíci 15.00—15.45 mše svatá v loretánské kapli
 • pátek 10. 4. 2020, 15.00—15.30, Pobožnost Svatých schodů – v kapli Svatých schodů
 • sobota 2. 8. 2020, 9.30—11.15, Odpustková slavnost Porcinkule v Rumburku – poprvé se v Rumburku pořádala před 334 lety roku 1685
 • čtvrtek 10. 12. 2020 15.00—15.30, Mše svatá u příležitosti svátku Panny Marie Loretánské
 • čtvrtek 24. 12. 2020, 10.00—12.00, Rozdávání betlémského světla

Koncerty v kostele sv. Vavřince

 • úterý 1. 12. 2020, 16.00-17.00, Předvánoční koncert žáků ZUŠ Rumburk
 • sobota 26. 12. 2020, 17.00-18.00, J. J. Ryba: Česká mše vánoční – koncertní provedení pastorální mše

Další akce budou upřesněny průběžně

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2019

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2018

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2017

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2016

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2015

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2014