Loreta Rumburk je barokním klenotem severních Čech, spojeným se jménem vynikajícího architekta Johanna Lucase Hildebrandta a sochaře Franze Bienera. Celoročně přístupná kulturní památka nabízí rodinám s dětmi netradiční prohlídky, výstavy a koncerty. V tři sta let starém mariánském poutním místě se konají mše svaté, pobožnosti křížové cesty a pobožnosti Svatých schodů. Za stavbou Lorety stálo splněné přání šlechtice Antona Floriana knížete z Liechtensteinu přenést z Itálie na sever Čech sacrum posvátného místa. Postupně restaurovaný areál zahrnuje loretánskou kapli, ambit a kostel sv. Vavřince. Slouží jako učebnice architektury pod širým nebem, v níž zanechalo stopy umění 17. a 18. století. Je tichým ostrovem klidu, v němž čas plyne podle vlastních pravidel. Do roku 1950 byla Loreta součástí kapucínského kláštera u sv. Vavřince, dnes je ve správě Římskokatolické farnosti – děkanství Rumburk. Návštěvníci mají na výběr, zda v Loretě Rumburk stráví čas prohlídkou, zážitkem nebo ztišením.

Přitiskni hlavu na podlahu uprostřed rumburské Lorety a v šumění vlastní krve uslyšíš vzdálený zpěv.

(Václav Cílek: Dýchat s ptáky. Obyčejné texty o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst, s. 50)

Čas na prohlídku

Podle vlastních časových možností si návštěvníci s písemným průvodcem individuálně projdou loretánskou kapli, křížovou chodbu, poutní kapli Svatých schodů a klášterní kostel sv. Vavřince. V Expozici církevního umění Šluknovska se seznámí s příběhem Svaté rodiny. Prohlédnou si stálé výstavy o historii kapucínského kláštera v Rumburku, historii loretánské kaple a loretánském podzemí. V ambitu uvidí krátkodobé výstavy.

Čas na zážitek

V květnu návštěvníci prožijí tajuplnou atmosféru noci při Loretánské muzejní noci. V červenci a srpnu si Loretu Rumburk projdou s průvodcem při večerních prohlídkách při svíčkách a za doprovodu varhan a duchovních písní. V září navštíví běžně nepřístupné prostory a pobaví se při divadelních a hudebních Loretánských slavnostech. Kouzla zimních prohlídek si užijí v prosinci a lednu při svíčkách, s vůní svařeného vína a za zpěvu rorátů. Od prosince do února si vychutnají krásu původního klášterního betléma.

Čas na ztišení

Loreta Rumburk nabízí prostor ke ztišení a modlitbě. Každé poslední úterý v měsíci se v loretánské kapli slouží mše svatá. V postním období v ambitu probíhají pobožnosti křížové cesty. V srpnu se koná církevní odpustková slavnost Porciunkule a Svatovavřinecká pouť, v září slavnost výročí posvěcení loretánské kaple. Po celý rok je možné soukromě rozjímat v loretánské kapli a kapli Svatých schodů.

Přitiskni hlavu na podlahu uprostřed rumburské Lorety a v šumění vlastní krve uslyšíš vzdálený zpěv.

(Václav Cílek: Dýchat s ptáky. Obyčejné texty o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst, s. 50)

Čas na prohlídku

Podle vlastních časových možností si návštěvníci s písemným průvodcem individuálně projdou loretánskou kapli, křížovou chodbu, poutní kapli Svatých schodů a klášterní kostel sv. Vavřince. V Expozici církevního umění Šluknovska se seznámí s příběhem Svaté rodiny. Prohlédnou si stálé výstavy o historii kapucínského kláštera v Rumburku, historii loretánské kaple a loretánském podzemí. V ambitu uvidí krátkodobé výstavy.

Čas na zážitek

V květnu návštěvníci prožijí tajuplnou atmosféru noci při Loretánské muzejní noci. V červenci a srpnu si Loretu Rumburk projdou s průvodcem při večerních prohlídkách při svíčkách a za doprovodu varhan a duchovních písní. V září navštíví běžně nepřístupné prostory a pobaví se při divadelních a hudebních Loretánských slavnostech. Kouzla zimních prohlídek si užijí v prosinci a lednu při svíčkách, s vůní svařeného vína a za zpěvu rorátů. Od prosince do února si vychutnají krásu původního klášterního betléma.

Čas na ztišení

Loreta Rumburk nabízí prostor ke ztišení a modlitbě. Každé poslední úterý v měsíci se v loretánské kapli slouží mše svatá. V postním období v ambitu probíhají pobožnosti křížové cesty. V srpnu se koná církevní odpustková slavnost Porciunkule a Svatovavřinecká pouť, v září slavnost výročí posvěcení loretánské kaple. Po celý rok je možné soukromě rozjímat v loretánské kapli a kapli Svatých schodů.

Via Sacra

Via Sacra – mapa

Od roku 2014 je Loreta Rumburk jedním ze zastavení mezinárodní poutní stezky Via Sacra. Ta propojuje pozoruhodné stavební památky a umělecká díla na Německo-Polsko-Českém Trojzemí – území Horní Lužice, Dolního Slezska a severních Čech. Zahrnuje evropsky významné kostely, kláštery a další místa zbožnosti včetně jejich unikátní umělecké výzdoby.

Rumburská procházka staletími

Projděte si Rumburk spolu s poučnou a zábavnou hledačkou „Rumburská procházka staletími“. Hra nabízí setkání s významnými stavebními památkami a historií Rumburku. Hledačka má formu cesty za pokladem. Trasa o délce 1,6 km propojuje deset zastavení a prochází se celoročně a individuálně. Její absolvování je bezplatné. Leták s tajenkou a schematickou mapou je ke stažení zde. S sebou si stačí vzít pouze tužku. Dosažení pokladu je možné pouze v pracovní době Lorety Rumburk.

Akce, výstavy a další

Výstava Camino na kolečkách v Loretě Rumburk